Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Keluaran 8:21

TB ©

sebab jika engkau tidak membiarkan umat-Ku itu pergi, maka Aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah, di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat.

AYT

Jika kamu tidak membiarkan umat-Ku pergi, lihatlah, Aku akan mengirim lalat-lalat kepadamu, dan kepada hamba-hambamu, dan kepada rakyatmu, dan ke dalam istanamu. Rumah orang Mesir akan penuh dengan lalat dan juga tanah tempat mereka berada.

TL ©

Jikalau tiada engkau melepaskan umat-Ku pergi, niscaya Aku mendatangkan kelak beberapa berapa tabuhan atas engkau dan atas segala pegawaimu dan atas segala rakyatmu dan ke dalam segala rumahmu, sehingga penuhlah segala rumah orang Mesir dengan kebanyakan tabuhan itu, demikianpun segala negeri tempat kedudukan mereka itu.

BIS ©

Jika engkau menolak, maka Aku akan mendatangkan lalat kepadamu, kepada para pejabat dan rakyat. Rumah-rumah orang Mesir, bahkan seluruh negeri akan penuh dengan lalat.

MILT

Dan jika engkau tidak menyuruh umat-Ku itu pergi, lihatlah, Aku akan mengirimkan lalat-lalat kepadamu, dan kepada hamba-hambamu, dan kepada rakyatmu, serta rumah-rumahmu. Dan rumah-rumah orang-orang Mesir akan dipenuhi lalat, dan juga tanah tempat mereka itu berdiri di atasnya.

Shellabear 2011

karena jika engkau tidak mengizinkan umat-Ku pergi, maka akan Kubuat lalat pikat mendatangimu, mendatangi pegawai-pegawaimu, rakyatmu, serta rumah-rumahmu. Rumah orang Mesir akan penuh dengan lalat pikat, demikian pula tanah tempat mereka berdiri.

AVB

kerana jika engkau tidak mengizinkan umat-Ku pergi, maka akan Kubuat kawanan lalat mendatangimu, mendatangi para pegawaimu, rakyatmu, serta rumah-rumahmu. Rumah orang Mesir akan penuh dengan kawanan lalat, dan begitu jugalah bumi yang dipijak mereka itu.


TB ITL ©

sebab
<03588>
jika
<0518>
engkau tidak
<0369>
membiarkan
<07971>

<00>
umat-Ku
<05971>
itu pergi
<00>

<07971>
, maka
<02005>
Aku akan melepaskan
<07971>
pikat
<06157>
terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu
<05650>
, rakyatmu
<05971>
dan rumah-rumahmu
<01004>
, sehingga rumah-rumah
<01004>
orang Mesir
<04713>
, bahkan
<01571>
tanah
<0127>
, di mana
<0834>
mereka
<01992>
berdiri
<05921>
akan penuh
<04390>
dengan pikat
<06157>
.
TL ITL ©

Jikalau
<0518>

<03588>
tiada
<0369>
engkau melepaskan
<07971>
umat-Ku
<05971>
pergi
<07971>
, niscaya Aku
<02005>
mendatangkan
<07971>
kelak beberapa berapa tabuhan
<06157>
atas engkau dan atas segala pegawaimu
<05650>
dan atas segala rakyatmu
<05971>
dan ke dalam segala rumahmu
<01004>
, sehingga penuhlah
<04390>
segala rumah
<01004>
orang Mesir
<04713>
dengan kebanyakan tabuhan
<06157>
itu, demikianpun
<01571>
segala negeri
<0127>
tempat kedudukan
<0834>
mereka
<01992>
itu.
AYT ITL
Jika
<0518>
kamu tidak
<0369>
membiarkan
<07971>
umat-Ku
<05971>
pergi, lihatlah
<02005>
, Aku akan mengirim
<07971>
lalat-lalat kepadamu
<00>
, dan kepada hamba-hambamu
<05650>
, dan kepada rakyatmu
<05971>
, dan ke dalam istanamu
<01004>
. Rumah
<01004>
orang Mesir
<04713>
akan penuh
<04390>
dengan lalat
<06157>

<06157>
dan juga
<01571>
tanah
<0127>
tempat
<0834>
mereka
<01992>
berada. [
<0853>

<0853>

<0853>

<05921>
]
HEBREW
hyle
<05921>
Mh
<01992>
rsa
<0834>
hmdah
<0127>
Mgw
<01571>
breh
<06157>
ta
<0853>
Myrum
<04713>
ytb
<01004>
walmw
<04390>
breh
<06157>
ta
<0853>
Kytbbw
<01004>
Kmebw
<05971>
Kydbebw
<05650>
Kb
<0>
xylsm
<07971>
ynnh
<02005>
yme
<05971>
ta
<0853>
xlsm
<07971>
Knya
<0369>
Ma
<0518>
yk
<03588>
(8:21)
<8:17>

TB+TSK (1974) ©

sebab jika engkau tidak membiarkan umat-Ku itu pergi, maka Aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah, di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=2&chapter=8&verse=21
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)