Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Keluaran 5:16

TB ©

Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan: Buatlah batu bata. Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat tuankulah yang bersalah."

AYT

Tidak ada lagi jerami yang diberikan kepada hamba-hambamu, tetapi mereka berkata kepada kami, ‘Buat batu bata!’ Lihatlah, hamba-hambamu ini dipukuli, padahal orang-orangmulah yang bersalah.”

TL ©

Maka tiada diberikan jerami kepada patik tuanku serta katanya kepada patik: Perbuatkanlah batu itu. Maka sesungguhnya patik tuanku dipalunya, tetapi orang-orang tuanku juga yang salah.

BIS ©

Kami tidak diberi jerami, tetapi dipaksa membuat batu bata! Sekarang kami dipukuli padahal pegawai-pegawai Bagindalah yang bersalah!"

TSI

Sekarang kami tidak diberi jerami, tetapi kami tetap dituntut membuat batu bata. Rakyatmu sendiri yang bersalah! Mengapa kami yang harus dipukuli?!”

MILT

Tidak ada jerami yang diberikan kepada para hambamu, tetapi mereka berkata kepada kami: Buatlah batu bata! Dan lihatlah, hamba-hambamu yang dipukuli, padahal, rakyatmulah yang bersalah."

Shellabear 2011

Jerami tidak lagi diberikan kepada hamba-hambamu ini, tetapi para pengerah berkata kepada kami, 'Buat batu bata!' Ketahuilah, hamba-hambamu ini dipukuli, padahal orang-orang Tuankulah yang bersalah."

AVB

Jerami tidak lagi diberikan kepada hamba-hambamu ini, tetapi para tukang kerah berkata kepada kami, ‘Buat batu bata! Ketahuilah, hamba-hambamu ini dipukul padahal orang tuanku yang bersalah.”


TB ITL ©

Jerami
<08401>
tidak
<0369>
diberikan
<05414>
lagi kepada hamba-hambamu
<05650>
ini tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan
<0559>
: Buatlah
<06213>
batu bata
<03843>
. Dan dalam pada itu hamba-hambamu
<05650>
ini dipukuli
<05221>
, padahal rakyat
<05971>
tuankulah yang bersalah
<02398>
." [
<02009>
]
TL ITL ©

Maka tiada
<0369>
diberikan
<05414>
jerami
<08401>
kepada patik
<05650>
tuanku serta katanya
<0559>
kepada patik: Perbuatkanlah
<06213>
batu
<03843>
itu. Maka sesungguhnya
<02009>
patik
<05650>
tuanku dipalunya
<05221>
, tetapi orang-orang
<05971>
tuanku juga yang salah
<02398>
.
AYT ITL
Tidak
<0369>
ada lagi jerami
<08401>
yang diberikan
<05414>
kepada hamba-hambamu
<05650>
, tetapi mereka berkata
<0559>
kepada kami, ‘Buat
<06213>
batu bata
<03843>
!’ Lihatlah
<02009>
, hamba-hambamu
<05650>
ini dipukuli
<05221>
, padahal orang-orangmulah
<05971>
yang bersalah
<02398>
.” [
<00>
]
AVB ITL
Jerami
<08401>
tidak
<0369>
lagi diberikan
<05414>
kepada hamba-hambamu
<05650>
ini, tetapi para tukang kerah berkata
<0559>
kepada kami, ‘Buat
<06213>
batu bata
<03843>
! Ketahuilah
<02009>
, hamba-hambamu
<05650>
ini dipukul
<05221>
padahal orang tuanku yang bersalah
<02398>
.” [
<00>

<05971>
]
HEBREW
Kme
<05971>
tajxw
<02398>
Mykm
<05221>
Kydbe
<05650>
hnhw
<02009>
wve
<06213>
wnl
<0>
Myrma
<0559>
Mynblw
<03843>
Kydbel
<05650>
Ntn
<05414>
Nya
<0369>
Nbt (5:16)
<08401>

TB+TSK (1974) ©

Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan: Buatlah batu bata. Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat tuankulah yang bersalah."


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=2&chapter=5&verse=16
Copyright © 2005-2023 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)