Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Keluaran 5:14

TB ©

Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel, yang mereka angkat, sambil bertanya: "Mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin?"

AYT

Para mandor Firaun memukuli para kepala tukang dari keturunan Israel, yang mereka angkat atas bangsa itu dan berkata, “Mengapa kalian belum memenuhi pekerjaanmu, baik kemarin maupun hari ini, untuk membuat batu bata sebanyak sebelumnya?”

TL ©

Maka segala mandur bani Israel, yang diangkat oleh segala pengerah Firaun atas mereka itu, ia itu dipalu oranglah sambil katanya: Mengapa kelamarin dan hari ini tiada kamu menghabiskan tugas kamu pada membakar batu seperti dahulu?

BIS ©

Para pengawas itu memukul mandor-mandor Israel yang ditugaskan mengawasi pekerjaan. Mereka bertanya, "Mengapa sekarang bangsamu tidak menghasilkan batu bata yang sama banyaknya seperti dahulu?"

TSI

Para kepala mandor Mesir memukuli mandor-mandor Israel, yang diberi tanggung jawab atas pekerjaan umat Israel. Kata mereka, “Kenapa kamu tidak menghasilkan batu bata sebanyak kemarin?!”

MILT

Dan para mandor bani Israel yang di atasnya telah Firaun tempatkan para pengerah, dipukuli, sambil berkata, "Mengapa kalian tidak dapat menuntaskan tugas yang telah ditentukan untuk membuat batu bata, seperti hari yang telah lewat dan hari sebelumnya, baik kemarin maupun hari ini?"

Shellabear 2011

Lalu para pengerah Firaun memukuli para mandur bani Israil yang mereka angkat atas bangsa itu sambil berkata, "Mengapa kemarin ataupun hari ini jumlah batu bata yang kamu buat tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu seperti dahulu?"

AVB

Lalu para tukang kerah Firaun memukul para mandur orang Israel yang diangkat oleh mereka untuk menyelia bangsa mereka sambil berkata, “Mengapa kelmarin ataupun hari ini jumlah batu bata yang kamu buat tidak menurut jumlah yang ditetapkan, iaitu seperti dahulu?”


TB ITL ©

Lalu pengerah-pengerah
<05065>
Firaun
<06547>
memukul
<05221>
mandur-mandur
<07860>
Israel
<03478>
, yang
<0834>
mereka angkat
<07760>
, sambil bertanya
<0559>
: "Mengapakah
<04069>
kamu pada hari
<03117>
ini tidak
<03808>
menyelesaikan
<03615>
jumlah
<02706>
batu bata yang harus kamu buat
<03835>
seperti kemarin
<08543>
?" [
<01121>

<05921>

<08032>

<01571>

<08543>

<01571>
]
TL ITL ©

Maka segala mandur
<07860>
bani
<01121>
Israel
<03478>
, yang
<0834>
diangkat
<07760>
oleh segala pengerah
<05065>
Firaun
<06547>
atas
<05921>
mereka itu, ia itu dipalu
<05221>
oranglah sambil katanya
<0559>
: Mengapa
<04069>
kelamarin
<08543>
dan
<01571>
hari
<03117>
ini tiada
<03808>
kamu menghabiskan
<03615>
tugas
<02706>
kamu pada membakar batu
<03835>
seperti dahulu
<08032>

<08543>
?
AYT ITL
Para mandor
<05065>
Firaun
<06547>
memukuli
<05221>
para kepala tukang
<07860>
dari keturunan
<01121>
Israel
<03478>
, yang
<0834>
mereka angkat
<07760>
atas
<05921>
bangsa itu dan berkata
<0559>
, “Mengapa
<04069>
kalian belum
<03808>
memenuhi
<03615>
pekerjaanmu
<02706>
, baik
<01571>
kemarin
<08543>
maupun
<01571>
hari
<03117>
ini, untuk membuat
<03835>
batu bata sebanyak sebelumnya
<08032>

<08543>
?”
AVB ITL
Lalu para tukang kerah
<05065>
Firaun
<06547>
memukul
<05221>
para mandur
<07860>
orang
<01121>
Israel
<03478>
yang
<0834>
diangkat
<07760>
oleh mereka untuk menyelia bangsa mereka sambil berkata
<0559>
, “Mengapa
<04069>
kelmarin
<08543>
ataupun
<01571>
hari
<03117>
ini jumlah batu bata
<03835>

<0>
yang kamu buat
<0>

<03835>
tidak
<03808>
menurut jumlah
<03615>
yang ditetapkan
<02706>
, iaitu seperti dahulu
<08543>

<08032>
?” [
<05921>

<01571>
]

TB+TSK (1974) ©

Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel, yang mereka angkat, sambil bertanya: "Mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin?"


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=2&chapter=5&verse=14
Copyright © 2005-2024 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)