Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Keluaran 4:20

TB ©

Kemudian Musa mengajak isteri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah Mesir; dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya.

AYT

Setelah itu, Musa menaikkan istri dan anak-anaknya ke atas keledai dan kembali ke tanah Mesir. Musa membawa tongkat Allah di tangannya.

TL ©

Maka diambil Musa akan anak-bininya, dibawanya dengan mengendarai keledai hendak pulang ke Mesir; maka tongkat Allah itupun dibawalah oleh Musa dalam tangannya.

BIS ©

Maka Musa mengajak istri dan anak-anaknya dan menaikkan mereka ke atas keledai lalu berangkat bersama mereka ke Mesir. Atas perintah Allah, Musa juga membawa tongkatnya.

TSI

Maka Musa menaikkan istri dan anak-anaknya di atas keledai untuk berangkat ke Mesir. Musa juga membawa tongkatnya sesuai perintah Allah.

MILT

Dan Musa membawa istri dan anak-anaknya dan menaikkan mereka ke atas keledai. Dan dia kembali ke tanah Mesir. Dan Musa membawa tongkat Allah Elohim 0430 di tangannya.

Shellabear 2011

Kemudian Musa membawa istri dan anak-anaknya. Dinaikkannya mereka ke atas seekor keledai lalu kembalilah ia ke Tanah Mesir. Tongkat Allah pun dibawanya di tangannya.

AVB

Kemudian Musa membawa isteri bersama-sama anak-anaknya dan menaikkan mereka ke atas seekor keldai lalu dia berangkat bersama-sama mereka, dan kembali ke Tanah Mesir dengan membawa tongkat Allah di tangannya.


TB ITL ©

Kemudian Musa
<04872>
mengajak
<03947>
isteri
<0802>
dan anak-anaknya lelaki
<01121>
, lalu menaikkan
<07392>
mereka ke atas
<05921>
keledai
<02543>
dan ia kembali
<07725>
ke tanah
<0776>
Mesir
<04714>
; dan tongkat
<04294>
Allah
<0430>
itu dipegangnya
<03947>
di tangannya
<03027>
. [
<04872>
]
TL ITL ©

Maka diambil
<03947>
Musa
<04872>
akan anak-bininya
<01121>

<0802>
, dibawanya dengan mengendarai
<07392>
keledai
<02543>
hendak pulang
<07725>
ke
<0776>
Mesir
<04714>
; maka tongkat
<04294>
Allah
<0430>
itupun dibawalah
<03947>
oleh Musa
<04872>
dalam tangannya
<03027>
.
AYT ITL
Setelah itu, Musa
<04872>
menaikkan
<07392>
istri
<0802>
dan anak-anaknya
<01121>
ke atas
<05921>
keledai
<02543>
dan kembali
<07725>
ke tanah
<0776>
Mesir
<04714>
. Musa
<04872>
membawa tongkat
<04294>
Allah
<0430>
di tangannya
<03027>
. [
<03947>

<0853>

<0853>

<03947>

<0853>
]
HEBREW
wdyb
<03027>
Myhlah
<0430>
hjm
<04294>
ta
<0853>
hsm
<04872>
xqyw
<03947>
Myrum
<04714>
hura
<0776>
bsyw
<07725>
rmxh
<02543>
le
<05921>
Mbkryw
<07392>
wynb
<01121>
taw
<0853>
wtsa
<0802>
ta
<0853>
hsm
<04872>
xqyw (4:20)
<03947>

TB+TSK (1974) ©

Kemudian Musa mengajak isteri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah Mesir; dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=2&chapter=4&verse=20
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)