Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Keluaran 39:21

TB ©

Kemudian diikatkan merekalah tutup dada itu dengan gelangnya kepada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua, sehingga tetap di atas sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod--seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.

AYT

Mereka mengikat tutup dada itu dari gelang-gelangnya ke gelang-gelang baju efod dengan tali biru agar berada di ikat pinggang baju efod dan agar tutup dada itu tidak lepas dari baju efod, sebagaimana yang telah diperintahkan TUHAN kepada Musa.

TL ©

Maka ditambatkannya cincin perhiasan dada itu pada cincin efod dengan suatu tali dari pada benang biru laut di atas sandang efod perbuatan kepandaian, maka perhiasan dada itu tiada diceraikan dari pada efod, setuju dengan firman Tuhan yang kepada Musa.

BIS ©

Sesuai dengan perintah TUHAN kepada Musa, gelang tutup dada dihubungkan dengan tali biru pada gelang efod, sehingga tutup dada itu tetap ada di atas ikat pinggang dan tidak terlepas.

MILT

Dan mereka mengikatkan tutup dada dari gelang-gelangnya ke gelang-gelang efod dengan sebuah tali dari benang nila, agar berada di atas pita efod, sehingga tutup dada itu tidak dapat disingkirkan dari efod, seperti yang telah TUHAN YAHWEH 03068 perintahkan kepada Musa.

Shellabear 2011

Kemudian gelang penutup dada itu mereka ikatkan pada gelang baju efod dengan tali biru, supaya penutup dada itu tetap berada di atas sabuk pengikat baju efod bertenun pelik serta tidak bergeser dari baju efod itu, seperti yang diperintahkan ALLAH kepada Musa.

AVB

Kemudian mereka mengikatkan gegelang penutup dada itu pada gegelang baju efod dengan benang biru, supaya penutup dada itu tetap berada di atas ikat pinggang baju efod hasil kerja seorang pereka bentuk yang mahir itu serta tidak terurai daripada baju efod itu, seperti yang diperintahkan oleh TUHAN kepada Musa.


TB ITL ©

Kemudian diikatkan
<07405>
merekalah tutup dada
<02833>
itu dengan gelangnya
<02885>
kepada
<0413>
gelang
<02885>
baju efod
<0646>
dengan memakai tali
<06616>
ungu tua
<08504>
, sehingga tetap
<01961>
di atas
<05921>
sabuk
<02805>
baju efod
<0646>
, dan tutup dada
<02833>
itu tidak
<03808>
dapat bergeser
<02118>
dari
<05921>
baju efod
<0646>
-- seperti yang
<0834>
diperintahkan
<06680>
TUHAN
<03068>
kepada Musa
<04872>
.
TL ITL ©

Maka ditambatkannya
<07405>
cincin
<02885>
perhiasan dada
<02833>
itu pada
<0413>
cincin
<02885>
efod
<0646>
dengan suatu tali
<06616>
dari pada benang biru laut
<08504>
di atas
<05921>
sandang
<02805>
efod
<0646>
perbuatan kepandaian, maka perhiasan dada
<02833>
itu tiada
<03808>
diceraikan
<02118>
dari pada
<05921>
efod
<0646>
, setuju
<0834>
dengan firman
<06680>
Tuhan
<03068>
yang kepada Musa
<04872>
.
AYT ITL
Mereka mengikat
<07405>
tutup dada
<02833>
itu dari gelang-gelangnya
<02885>
ke
<0413>
gelang-gelang
<02885>
baju efod
<0646>
dengan tali
<06616>
biru
<08504>
agar berada
<01961>
di
<05921>
ikat pinggang
<02805>
baju efod
<0646>
dan agar tutup dada
<02833>
itu tidak
<03808>
lepas
<02118>
dari
<05921>
baju efod
<0646>
, sebagaimana
<0834>
yang telah diperintahkan
<06680>
TUHAN
<03068>
kepada Musa
<04872>
. [
<0853>

<0853>
]
HEBREW
hsm
<04872>
ta
<0853>
hwhy
<03068>
hwu
<06680>
rsak
<0834>
dpah
<0646>
lem
<05921>
Nsxh
<02833>
xzy
<02118>
alw
<03808>
dpah
<0646>
bsx
<02805>
le
<05921>
tyhl
<01961>
tlkt
<08504>
lytpb
<06616>
dpah
<0646>
tebj
<02885>
la
<0413>
wytebjm
<02885>
Nsxh
<02833>
ta
<0853>
wokryw (39:21)
<07405>

TB ©

Kemudian diikatkan merekalah tutup dada itu dengan gelangnya kepada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua, sehingga tetap di atas sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod--seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.

TB+TSK (1974) ©

Kemudian diikatkan merekalah tutup dada itu dengan gelangnya kepada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua, sehingga tetap di atas sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod--seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.

Catatan Full Life

Kel 35:1--40:38 

Nas : Kel 35:1-40:38

Pasal-pasal ini secara umum mengulang materi pasal Kel 25:1-31:18, kecuali di sini petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada Musa mengenai Kemah Suci dilaksanakan. Bagian ini dimaksudkan untuk menekankan bahwa sangat penting umat Allah menanggapi pengarahan-Nya dengan sungguh-sungguh dan menaatinya dengan tekun.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=2&chapter=39&verse=21
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)