Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Keluaran 38:11

TB ©

Pada sebelah utara: seratus hasta; kedua puluh tiang layar itu dengan kedua puluh alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak.

AYT

Tirai di sisi utara panjangnya 100 hasta, dengan dua puluh tiang dan dua puluh alasnya yang terbuat dari perunggu. Pada sisi utara, juga terdapat tirai sepanjang seratus hasta, dua puluh tiang penyangga tirai, dan dua puluh alasnya yang terbuat dari perunggu. Kaitan tiang-tiang itu dan penyambungnya terbuat dari perak.

TL ©

Maka pada sebelah utara adalah panjangnya seratus hasta, maka kedua puluh batang tiangnya serta dengan kedua puluh kakinya adalah dari pada tembaga, maka segala susuhnya dan segala tumbaknya adalah dari pada perak.

BIS ©

Di sebelah utara dibuat seperti itu juga.

MILT

Dan pada sisi utara, panjan nya seratus hasta; tiang-tiangnya ada dua puluh dan alas-alas tumpuan tembaganya dua puluh; kaitan-kaitan tiang-tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak.

Shellabear 2011

Demikian pula halnya di sebelah utara, kain lenan sepanjang seratus hasta dibentangkan, disangga oleh dua puluh batang tiang dengan dua puluh alas dari tembaga. Kaitan-kaitan tiang serta penghubung-penghubungnya dibuat dari perak.

AVB

Begitu jugalah halnya dengan bahagian sebelah utara yang dipagari kain linen sepanjang seratus hasta yang disangga oleh dua puluh batang tiang dengan dua puluh lesung pasak daripada gangsa manakala cangkuk-cangkuk serta segala pita penghubungnya dibuat daripada perak.


TB ITL ©

Pada sebelah
<06285>
utara
<06828>
: seratus
<03967>
hasta
<0520>
; kedua puluh
<06242>
tiang
<05982>
layar itu dengan kedua puluh
<06242>
alas
<0134>
tiang itu dari tembaga
<05178>
, tetapi kaitan-kaitan
<02053>
tiang
<05982>
itu dan penyambung-penyambungnya
<02838>
dari perak
<03701>
.
TL ITL ©

Maka pada sebelah
<06285>
utara
<06828>
adalah panjangnya seratus
<03967>
hasta
<0520>
, maka kedua puluh
<06242>
batang tiangnya
<05982>
serta dengan kedua puluh
<06242>
kakinya
<0134>
adalah dari pada tembaga
<05178>
, maka segala susuhnya
<02053>
dan segala tumbaknya
<02838>
adalah dari pada perak
<03701>
.
AYT ITL
Tirai di sisi utara panjangnya 100 hasta, dengan dua puluh tiang dan dua puluh alasnya yang terbuat dari perunggu. Pada sisi
<06285>
utara
<06828>
, juga terdapat tirai sepanjang seratus
<03967>
hasta
<0520>
, dua puluh
<06242>
tiang
<05982>
penyangga tirai, dan dua puluh
<06242>
alasnya
<0134>
yang terbuat dari perunggu
<05178>
. Kaitan
<02053>
tiang-tiang
<05982>
itu dan penyambungnya
<02838>
terbuat dari perak
<03701>
.
HEBREW
Pok
<03701>
Mhyqsxw
<02838>
Mydwmeh
<05982>
yww
<02053>
tsxn
<05178>
Myrve
<06242>
Mhyndaw
<0134>
Myrve
<06242>
Mhydwme
<05982>
hmab
<0520>
ham
<03967>
Nwpu
<06828>
taplw (38:11)
<06285>

TB ©

Pada sebelah utara: seratus hasta; kedua puluh tiang layar itu dengan kedua puluh alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak.

TB+TSK (1974) ©

Pada sebelah utara: seratus hasta; kedua puluh tiang layar itu dengan kedua puluh alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak.

Catatan Full Life

Kel 35:1--40:38 

Nas : Kel 35:1-40:38

Pasal-pasal ini secara umum mengulang materi pasal Kel 25:1-31:18, kecuali di sini petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada Musa mengenai Kemah Suci dilaksanakan. Bagian ini dimaksudkan untuk menekankan bahwa sangat penting umat Allah menanggapi pengarahan-Nya dengan sungguh-sungguh dan menaatinya dengan tekun.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=2&chapter=38&verse=11
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)