Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Keluaran 36:13

TB ©

Dibuatlah lima puluh kaitan emas dan disambunglah tenda-tenda Kemah Suci, yang satu dengan yang lain, dengan memakai kaitan itu, sehingga menjadi satu.

AYT

Lalu, dia membuat lima puluh kaitan emas dan menyambungkan tirai-tirai itu satu sama lain dengan kaitan-kaitan itu sehingga Tenda Suci itu menjadi satu.

TL ©

Dan lagi diperbuatkannya lima puluh biji kait emas, lalu dipersambatkannyalah segala kelambu itu satu dengan satu dengan kait-kait itu, sehingga ia itu menjadi satu kemah adanya.

BIS ©

Lalu dibuat lima puluh kait emas untuk menyatukan kedua layar itu.

MILT

Dan dia membuat lima puluh pengait emas, dan dia menggabungkan tenda-tenda itu satu terhadap yang lain dengan pengait-pengait itu, maka tabernakel itu menjadi satu.

Shellabear 2011

Setelah itu mereka membuat lima puluh pengait emas dan menyambungkan kain-kain Kemah Suci itu satu sama lain dengan pengait-pengait tersebut sehingga menjadi satu kesatuan.

AVB

Setelah itu, mereka membuat lima puluh cangkuk pengancing emas dan menyambungkan tabir-tabir Khemah Suci itu antara satu sama lain dengan cangkuk-cangkuk pengancing tersebut sehingga terbentuklah satu Khemah Suci.


TB ITL ©

Dibuatlah
<06213>
lima puluh
<02572>
kaitan
<07165>
emas
<02091>
dan disambunglah
<02266>
tenda-tenda
<03407>
Kemah Suci
<04908>
, yang satu
<0259>
dengan
<0413>
yang lain
<0259>
, dengan memakai kaitan
<07165>
itu, sehingga menjadi
<01961>
satu
<0259>
.
TL ITL ©

Dan lagi diperbuatkannya
<06213>
lima
<02572>
puluh biji kait
<07165>
emas
<02091>
, lalu dipersambatkannyalah
<02266>
segala
<0853>
kelambu
<03407>
itu satu
<0259>
dengan satu
<0259>
dengan kait-kait
<07165>
itu, sehingga ia itu menjadi
<01961>
satu
<0259>
kemah
<04908>
adanya.
AYT ITL
Lalu, dia membuat
<06213>
lima puluh
<02572>
kaitan
<07165>
emas
<02091>
dan menyambungkan
<02266>
tirai-tirai
<03407>
itu satu
<0259>
sama lain
<0259>
dengan kaitan-kaitan
<07165>
itu sehingga
<01961>
Tenda Suci
<04908>
itu menjadi satu
<0259>
. [
<0853>

<0413>

<00>
]
HEBREW
o
dxa
<0259>
Nksmh
<04908>
yhyw
<01961>
Myorqb
<07165>
txa
<0259>
la
<0413>
txa
<0259>
teryh
<03407>
ta
<0853>
rbxyw
<02266>
bhz
<02091>
yorq
<07165>
Mysmx
<02572>
veyw (36:13)
<06213>

TB ©

Dibuatlah lima puluh kaitan emas dan disambunglah tenda-tenda Kemah Suci, yang satu dengan yang lain, dengan memakai kaitan itu, sehingga menjadi satu.

TB+TSK (1974) ©

Dibuatlah lima puluh kaitan emas dan disambunglah tenda-tenda Kemah Suci, yang satu dengan yang lain, dengan memakai kaitan itu, sehingga menjadi satu.

Catatan Full Life

Kel 35:1--40:38 

Nas : Kel 35:1-40:38

Pasal-pasal ini secara umum mengulang materi pasal Kel 25:1-31:18, kecuali di sini petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada Musa mengenai Kemah Suci dilaksanakan. Bagian ini dimaksudkan untuk menekankan bahwa sangat penting umat Allah menanggapi pengarahan-Nya dengan sungguh-sungguh dan menaatinya dengan tekun.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=2&chapter=36&verse=13
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)