Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Keluaran 34:2

TB ©

Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai; berdirilah di sana menghadap Aku di puncak gunung itu.

AYT

Bersiap-siaplah pada pagi hari dan naiklah ke Gunung Sinai pada pagi itu, lalu berdirilah kamu di puncak gunung itu.

TL ©

Maka bersedialah engkau pada pagi hari, supaya pagi-pagi engkau mendaki bukit Torsina, lalu berdirilah engkau di hadapan-Ku di atas kemuncak bukit itu.

BIS ©

Bersiap-siaplah besok pagi untuk mendaki Gunung Sinai dan menghadap Aku di puncak gunung itu.

MILT

Dan dibuatlah siap pada waktu pagi, dan naiklah pada pagi hari itu ke atas gunung Sinai. Dan engkau menempatkan dirimu di hadapan-Ku di sana, di puncak gunung itu.

Shellabear 2011

Bersiaplah menjelang pagi hari dan naiklah pagi-pagi ke Gunung Sinai. Berdirilah menghadap Aku di sana, di puncak gunung itu.

AVB

Bersiaplah menjelang pagi hari dan pada pagi-pagi lagi dakilah Gunung Sinai. Berdirilah menghadap Aku di sana, di puncak gunung itu.


TB ITL ©

Bersiaplah
<03559>
menjelang
<01961>
pagi
<01242>
dan naiklah
<05927>
pada waktu pagi
<01242>
ke
<0413>
atas gunung
<02022>
Sinai
<05514>
; berdirilah
<05324>
di sana
<08033>
menghadap Aku di
<05921>
puncak
<07218>
gunung
<02022>
itu.
TL ITL ©

Maka bersedialah
<03559>
engkau pada pagi
<01242>
hari, supaya pagi-pagi
<01242>
engkau mendaki
<05927>
bukit
<02022>
Torsina
<05514>
, lalu berdirilah
<05324>
engkau di hadapan-Ku
<08033>
di atas
<05921>
kemuncak
<07218>
bukit
<02022>
itu.
AYT ITL
Bersiap-siaplah
<03559>
pada
<01961>
pagi hari
<01242>
dan naiklah
<05927>
ke
<0413>
Gunung
<02022>
Sinai
<05514>
pada pagi
<01242>
itu, lalu berdirilah
<05324>
kamu di
<05921>
puncak
<07218>
gunung
<02022>
itu. [
<00>

<08033>
]
HEBREW
rhh
<02022>
sar
<07218>
le
<05921>
Ms
<08033>
yl
<0>
tbunw
<05324>
ynyo
<05514>
rh
<02022>
la
<0413>
rqbb
<01242>
tylew
<05927>
rqbl
<01242>
Nwkn
<03559>
hyhw (34:2)
<01961>

TB+TSK (1974) ©

Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai; berdirilah di sana menghadap Aku di puncak gunung itu.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=2&chapter=34&verse=2
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)