Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Keluaran 31:13

TB ©

"Katakanlah kepada orang Israel, demikian: Akan tetapi hari-hari Sabat-Ku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara Aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui, bahwa Akulah TUHAN, yang menguduskan kamu.

AYT

“Katakanlah kepada bangsa Israel, begini, ‘Kamu harus sungguh-sungguh memelihara sabat-sabat-Ku sebab itu adalah tanda antara Aku dan kamu bagi keturunanmu supaya kamu mengetahui bahwa Akulah, TUHAN, yang telah menguduskan kamu.

TL ©

Katakanlah olehmu kepada bani Israel: Peliharakanlah olehmu baik-baik segala sabat-Ku, karena ia itulah suatu tanda di antara Aku dengan kamu dan segala benihmu, supaya diketahui oranglah, bahwa Aku ini Tuhan, yang menyucikan kamu.

BIS ©

untuk mengumumkan kepada bangsa Israel, "Rayakanlah hari Sabat, hari yang sudah Kutetapkan sebagai hari istirahat. Untuk selama-lamanya hari itu menjadi peringatan antara kamu dan Aku, supaya kamu tahu bahwa Akulah TUHAN, dan bahwa Aku telah menjadikan kamu bangsa-Ku sendiri.

MILT

"Dan engkau, berbicaralah kepada bani Israel dengan mengatakan: Haruslah kamu sungguh-sungguh memelihara sabat-sabat-Ku, sebab, itulah tanda antara Aku dan kamu, bagi generasi-generasimu, agar mengetahui bahwa Aku, TUHAN YAHWEH 03068, menguduskanmu.

Shellabear 2011

"Katakanlah kepada bani Israil, 'Kamu harus memelihara hari-hari Sabat-Ku, karena itulah tanda pengingat antara Aku dengan kamu turun-temurun, supaya kamu tahu bahwa Akulah ALLAH yang menyucikan kamu.

AVB

“Katakanlah kepada orang Israel, ‘Sesungguhnya, hendaklah kamu pelihara hari-hari Sabat-Ku, kerana itulah tanda peringatan antara Aku dengan kamu turun-temurun, supaya kamu tahu bahawa Akulah TUHAN yang menyucikan kamu.


TB ITL ©

"Katakanlah
<01696>
kepada
<0413>
orang
<01121>
Israel
<03478>
, demikian
<0559>
: Akan tetapi
<0389>
hari-hari Sabat-Ku
<07676>
harus kamu
<0859>
pelihara
<08104>
, sebab
<03588>
itulah peringatan
<0226>
antara
<0996>
Aku
<01931>
dan
<0996>
kamu, turun-temurun
<01755>
, sehingga kamu mengetahui
<03045>
, bahwa
<03588>
Akulah
<0589>
TUHAN
<03068>
, yang menguduskan
<06942>
kamu.
TL ITL ©

Katakanlah
<01696>
olehmu kepada
<0413>
bani
<01121>
Israel
<03478>
: Peliharakanlah
<08104>
olehmu
<0559>
baik-baik segala sabat-Ku
<07676>
, karena
<03588>
ia itulah suatu tanda
<0226>
di antara
<0996>
Aku dengan
<0996>
kamu dan segala benihmu
<01755>
, supaya diketahui
<03045>
oranglah, bahwa
<03588>
Aku
<0589>
ini Tuhan
<03068>
, yang menyucikan
<06942>
kamu.
AYT ITL
“Katakanlah
<01696>
kepada
<0413>
bangsa
<01121>
Israel
<03478>
, begini, ‘Kamu harus sungguh-sungguh memelihara
<08104>
sabat-sabat-Ku
<07676>
sebab
<03588>
itu adalah tanda
<0226>
antara
<0996>
Aku dan kamu bagi keturunanmu
<01755>
supaya kamu mengetahui
<03045>
bahwa
<03588>
Akulah
<0589>
, TUHAN
<03068>
, yang telah menguduskan
<06942>
kamu. [
<0859>

<0559>

<0389>

<0853>

<01931>

<0996>
]
HEBREW
Mksdqm
<06942>
hwhy
<03068>
yna
<0589>
yk
<03588>
tedl
<03045>
Mkytrdl
<01755>
Mkynybw
<0996>
ynyb
<0996>
awh
<01931>
twa
<0226>
yk
<03588>
wrmst
<08104>
yttbs
<07676>
ta
<0853>
Ka
<0389>
rmal
<0559>
larvy
<03478>
ynb
<01121>
la
<0413>
rbd
<01696>
htaw (31:13)
<0859>

TB+TSK (1974) ©

"Katakanlah kepada orang Israel, demikian: Akan tetapi hari-hari Sabat-Ku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara Aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui, bahwa Akulah TUHAN, yang menguduskan kamu.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=2&chapter=31&verse=13
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)