Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Keluaran 27:16

TB ©

tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu tirai dua puluh hasta dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan dari lenan halus yang dipintal benangnya--tenunan yang berwarna-warna--dengan empat tiangnya dan empat alas tiang itu.

AYT

Untuk gerbang pelataran harus ada tirai berukuran 20 hasta dari kain biru, kain ungu, kain kirmizi, dan kain linen halus yang dipintal, buatan ahli tenun, dengan empat tiang dan empat alas tiangnya.

TL ©

Maka pada pintu halaman itu akan ada suatu tabir dua puluh hasta panjangnya, dari pada bisus yang halus berwarna biru laut dan ungu dan kirmizi, perbuatan yang bersuji, serta dengan empat batang tiangnya dan empat kakinya.

BIS ©

Untuk pintunya harus dipasang tirai sepanjang 9 meter dari linen halus yang ditenun dengan wol biru, ungu dan merah, dan dihias dengan sulaman. Untuk menahan kain pintu itu harus dibuat empat tiang dengan empat alas.

MILT

Dan untuk gerbang pelataran, haruslah ada tirai dua puluh hasta, dari benang nila dan ungu dan kirmizi serta lenan halus yang dipintal, suatu karya seorang penyulam. Tiang-tiangnya ada empat dan alas-alas tumpuannya ada empat.

Shellabear 2011

Sedangkan untuk pintu masuk menuju pelataran, buatlah tirai sepanjang dua puluh hasta dari kain biru, kain ungu, kain merah tua, dan lenan halus yang dipintal, berhiaskan sulaman. Tirai itu harus disangga oleh empat batang tiang dengan empat alasnya.

AVB

Bagi pintu laman dalam itu, hendaklah dibuatkan layar sepanjang dua puluh hasta daripada kain biru, kain ungu, kain merah menyala, dan linen halus yang dipintal, berhiaskan sulaman. Layar itu hendaklah disangga oleh empat batang tiang dengan empat lesung pasaknya.


TB ITL ©

tetapi untuk pintu gerbang
<08179>
pelataran
<02691>
itu tirai
<04539>
dua puluh
<06242>
hasta
<0520>
dari kain ungu tua
<08504>
dan kain ungu muda
<0713>
, kain kirmizi
<08144>

<08438>
dan dari lenan halus
<08336>
yang dipintal
<07806>
benangnya -- tenunan
<04639>
yang berwarna-warna
<07551>
-- dengan empat
<0702>
tiangnya
<05982>
dan empat
<0702>
alas
<0134>
tiang itu.
TL ITL ©

Maka pada pintu
<08179>
halaman
<02691>
itu akan ada suatu tabir
<04539>
dua puluh
<06242>
hasta
<0520>
panjangnya, dari pada bisus
<08336>
yang halus berwarna
<07806>
biru laut
<08504>
dan ungu
<0713>
dan kirmizi
<08144>

<08438>
, perbuatan
<04639>
yang bersuji
<07551>
, serta dengan empat
<0702>
batang tiangnya
<05982>
dan empat
<0702>
kakinya
<0134>
.
AYT ITL
Untuk gerbang
<08179>
pelataran
<02691>
harus ada tirai
<04539>
berukuran 20
<06242>
hasta
<0520>
dari kain biru
<08504>
, kain ungu
<0713>
, kain kirmizi
<08438>

<08144>
, dan kain linen halus
<08336>
yang dipintal
<07806>
, buatan
<04639>
ahli tenun
<07551>
, dengan empat
<0702>
tiang
<05982>
dan empat
<0702>
alas tiangnya
<0134>
.
HEBREW
hebra
<0702>
Mhyndaw
<0134>
hebra
<0702>
Mhydme
<05982>
Mqr
<07551>
hvem
<04639>
rzsm
<07806>
ssw
<08336>
yns
<08144>
telwtw
<08438>
Nmgraw
<0713>
tlkt
<08504>
hma
<0520>
Myrve
<06242>
Kom
<04539>
ruxh
<02691>
reslw (27:16)
<08179>

TB+TSK (1974) ©

tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu tirai dua puluh hasta dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan dari lenan halus yang dipintal benangnya--tenunan yang berwarna-warna--dengan empat tiangnya dan empat alas tiang itu.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=2&chapter=27&verse=16
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)