Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Keluaran 25:19

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kel 25:19

Buatlah satu kerub pada ujung sebelah sini dan satu kerub pada ujung sebelah sana; seiras dengan tutup pendamaian itu kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya.

AYT (2018)

Buatlah satu kerub untuk ujung sebelah sini dan kerub yang satu pada ujung sebelah sana. Kamu harus membuat kerub-kerub itu ada di atas tutup pendamaian, pada kedua ujungnya.

TL (1954) ©

SABDAweb Kel 25:19

Perhubungkanlah kerub satu dengan ujung sebelah, dan kerub satunya dengan ujung sebelahnya, yaitu perhubungkanlah kerubiun itu dengan tutupan gafirat itu pada kedua belah ujungnya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kel 25:19

satu pada setiap ujung tutup peti itu. Kedua kerub itu harus dijadikan satu bagian dengan tutupnya,

TSI (2014)

(25:18)

MILT (2008)

Dan buatlah satu kerub di ujung sebelah sini, dan satu kerub di ujung sebelah sana. Haruslah engkau membuat kerub-kerub itu ada di atas tutup pendamaian, pada kedua ujungnya.

Shellabear 2011 (2011)

Satu malaikat kerub harus kaubuat pada ujung sebelah sini dan malaikat kerub yang lain pada ujung sebelah sana. Kedua malaikat kerub itu harus kaubuat seiras dengan tutup pendamaian itu, di atas kedua ujungnya.

AVB (2015)

Satu arca kerubin hendaklah kamu buat pada satu hujung dan satu lagi arca kerubin pada hujung yang setentang. Kedua-dua arca kerubin itu hendaklah dibuat di atas kedua-dua hujungnya dan secara bersepadu dengan penutup pendamaian itu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kel 25:19

Buatlah
<06213>
satu
<0259>
kerub
<03742>
pada ujung
<07098>
sebelah sini
<02088>
dan satu
<0259>
kerub
<03742>
pada ujung
<07098>
sebelah sana
<02088>
; seiras dengan
<04480>
tutup pendamaian
<03727>
itu kamu buatlah
<06213>
kerub
<03742>
itu di atas
<05921>
kedua
<08147>
ujungnya
<07098>
.
TL ITL ©

SABDAweb Kel 25:19

Perhubungkanlah
<06213>
kerub
<03742>
satu
<0259>
dengan ujung
<07098>
sebelah
<02088>
, dan kerub
<03742>
satunya
<0259>
dengan ujung
<07098>
sebelahnya
<02088>
, yaitu perhubungkanlah
<06213>
kerubiun
<03742>
itu dengan
<04480>
tutupan gafirat
<03727>
itu pada
<05921>
kedua
<08147>
belah ujungnya
<07098>
.
AYT ITL
Buatlah
<06213>
satu
<0259>
kerub
<03742>
untuk ujung
<07098>
sebelah sini
<02088>
dan kerub
<03742>
yang satu
<0259>
pada ujung
<07098>
sebelah sana. Kamu
<02088>
harus
<04480>
membuat
<06213>
kerub-kerub
<03742>
itu ada di atas
<05921>
tutup pendamaian
<03727>
, pada kedua
<08147>
ujungnya
<07098>
.

[<0853>]
AVB ITL
Satu arca kerubin
<03742>
hendaklah kamu buat
<06213>
pada satu
<0259>
hujung
<07098>
dan satu
<0259>
lagi arca kerubin
<03742>
pada hujung
<07098>
yang setentang. Kedua-dua arca kerubin
<03742>
itu hendaklah dibuat
<06213>
di atas
<05921>
kedua-dua
<08147>
hujungnya
<07098>
dan secara bersepadu dengan penutup pendamaian
<03727>
itu.

[<02088> <02088> <04480> <0853>]
HEBREW
wytwuq
<07098>
yns
<08147>
le
<05921>
Mybrkh
<03742>
ta
<0853>
wvet
<06213>
trpkh
<03727>
Nm
<04480>
hzm
<02088>
huqm
<07098>
dxa
<0259>
bwrkw
<03742>
hzm
<02088>
huqm
<07098>
dxa
<0259>
bwrk
<03742>
hvew (25:19)
<06213>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kel 25:19

Buatlah satu kerub pada ujung sebelah sini dan satu kerub pada ujung sebelah sana; seiras dengan tutup pendamaian 1  itu kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya.

[+] Bhs. InggrisTIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA