Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Keluaran 24:2

TB ©

Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada TUHAN, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia."

AYT

Hanya Musa yang boleh mendekati TUHAN, tetapi mereka tidak boleh mendekat, dan bangsa itu pun tidak boleh naik bersamanya.”

TL ©

Lalu hendaklah hanya Musa seorang dirinya menghampiri Tuhan, tetapi jangan mereka itu sekalian datang hampir dan jangan pula orang banyak itu naik sertanya.

BIS ©

Hanya engkau sendiri boleh datang mendekati Aku. Yang lain tak boleh datang dekat-dekat, dan rakyat malah tidak boleh mendaki gunung ini."

TSI

(24:1)

MILT

Dan Musa datang mendekat kepada TUHAN YAHWEH 03068 dengan sendirian, tetapi mereka tidak boleh mendekat, juga umat itu tidak boleh naik bersamanya.

Shellabear 2011

Musa saja yang boleh mendekat kepada ALLAH, sedangkan mereka itu tidak boleh mendekat. Bangsa itu pun tidak boleh naik bersamanya."

AVB

Musa sahaja yang boleh menghampiri TUHAN, tetapi umat yang lain tidak boleh datang dekat-dekat. Umat itu juga tidak boleh naik bersama-samanya.”


TB ITL ©

Hanya Musa
<04872>
sendirilah
<0905>
yang mendekat
<05066>
kepada
<0413>
TUHAN
<03068>
, tetapi mereka
<01992>
itu tidak
<03808>
boleh mendekat
<05066>
, dan bangsa
<05971>
itu tidak
<03808>
boleh naik
<05927>
bersama-sama dengan
<05973>
dia."
TL ITL ©

Lalu hendaklah hanya Musa
<04872>
seorang
<0905>
dirinya
<01992>
menghampiri
<05066>
Tuhan
<03068>
, tetapi jangan
<03808>
mereka
<01992>
itu sekalian datang hampir
<05066>
dan jangan
<03808>
pula orang banyak
<05971>
itu naik
<05927>
sertanya
<05973>
.
AYT ITL
Hanya
<0905>
Musa
<04872>
yang boleh mendekati
<0413>
TUHAN
<03068>
, tetapi mereka
<01992>
tidak
<03808>
boleh mendekat
<05066>
, dan bangsa
<05971>
itu pun tidak
<03808>
boleh naik
<05927>
bersamanya
<05973>
.” [
<05066>
]
AVB ITL
Musa
<04872>
sahaja
<0905>
yang boleh menghampiri
<05066>
TUHAN
<03068>
, tetapi umat yang lain tidak
<03808>
boleh datang dekat-dekat
<05066>
. Umat
<05971>
itu juga tidak
<03808>
boleh naik
<05927>
bersama-samanya
<05973>
.” [
<0413>

<01992>
]
HEBREW
wme
<05973>
wley
<05927>
al
<03808>
Mehw
<05971>
wsgy
<05066>
al
<03808>
Mhw
<01992>
hwhy
<03068>
la
<0413>
wdbl
<0905>
hsm
<04872>
sgnw (24:2)
<05066>

TB+TSK (1974) ©

Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada TUHAN, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia."


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=2&chapter=24&verse=2
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)