Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Keluaran 21:28

TB ©

Apabila seekor lembu menanduk seorang laki-laki atau perempuan, sehingga mati, maka pastilah lembu itu dilempari mati dengan batu dan dagingnya tidak boleh dimakan, tetapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman.

AYT

Jika seekor sapi jantan menanduk seorang laki-laki atau perempuan sehingga orang itu mati, sapi itu harus dirajam dan dagingnya tidak boleh dimakan, sedangkan pemilik sapi itu bebas dari hukuman.

TL ©

Maka jikalau kiranya seekor lembu menanduk seorang laki-laki atau perempuan sampai mati, maka tak akan jangan lembu itu dilempar dengan batu sampai mati, dagingnya tak boleh dimakan, tetapi yang punya lembu itu tiada menanggung salah.

BIS ©

"Kalau seekor sapi jantan menanduk seseorang sampai mati, sapi itu harus dibunuh dengan dilempari batu, dan dagingnya tak boleh dimakan, tetapi pemiliknya tidak akan dihukum.

MILT

Dan apabila seekor lembu jantan menanduk seorang pria atau wanita sehingga orang itu mati, lembu jantan itu harus dilempari dengan batu sampai mati, dan dagingnya tidak boleh dimakan, tetapi pemilik lembu jantan itu tak bersalah.

Shellabear 2011

Jika seekor sapi menanduk seorang laki-laki atau perempuan sehingga orang itu mati, maka sapi itu pasti dirajam dan dagingnya tidak boleh dimakan, sedangkan pemilik sapi itu bebas dari kesalahan.

AVB

Jika seekor lembu menanduk seorang lelaki atau perempuan sehingga mati orang itu maka lembu itu mesti direjam dan dagingnya tidak boleh dimakan, sedangkan pemilik lembu itu bebas daripada kesalahan.


TB ITL ©

Apabila
<03588>
seekor lembu
<07794>
menanduk
<05055>
seorang laki-laki
<0376>
atau
<0176>
perempuan
<0802>
, sehingga mati
<04191>
, maka pastilah
<05619>

<00>

<05619>

<00>
lembu
<07794>
itu dilempari
<00>

<05619>

<00>

<00>

<05619>

<00>
mati dengan batu
<00>

<05619>

<00>

<05619>
dan dagingnya
<01320>
tidak
<03808>
boleh dimakan
<0398>
, tetapi pemilik
<01167>
lembu
<07794>
itu bebas dari hukuman
<05355>
.
TL ITL ©

Maka jikalau
<03588>
kiranya seekor lembu
<07794>
menanduk
<05055>
seorang
<0376>
laki-laki atau
<0176>
perempuan
<0802>
sampai mati
<04191>
, maka tak akan jangan lembu
<07794>
itu dilempar
<05619>
dengan batu sampai
<05619>
mati, dagingnya
<01320>
tak
<03808>
boleh dimakan
<0398>
, tetapi yang punya
<01167>
lembu
<07794>
itu tiada menanggung salah
<05355>
.
HEBREW
yqn
<05355>
rwsh
<07794>
lebw
<01167>
wrvb
<01320>
ta
<0853>
lkay
<0398>
alw
<03808>
rwsh
<07794>
lqoy
<05619>
lwqo
<05619>
tmw
<04191>
hsa
<0802>
ta
<0853>
wa
<0176>
sya
<0376>
ta
<0853>
rws
<07794>
xgy
<05055>
ykw (21:28)
<03588>

TB+TSK (1974) ©

Apabila seekor lembu menanduk seorang laki-laki atau perempuan, sehingga mati, maka pastilah lembu itu dilempari mati dengan batu dan dagingnya tidak boleh dimakan, tetapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=2&chapter=21&verse=28
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)