Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Keluaran 20:11

TB ©

Sebab enam hari lamanya TUHAN menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh; itulah sebabnya TUHAN memberkati hari Sabat dan menguduskannya.

AYT

Sebab, selama enam hari TUHAN menciptakan langit dan bumi, laut dan segala yang ada di dalamnya, lalu beristirahat pada hari ketujuh. Karena itu, TUHAN memberkati hari Sabat dan menguduskannya.

TL ©

Karena dalam enam hari lamanya telah dijadikan Tuhan akan langit dan bumi dan laut, dengan segala isinya, maka berhentilah Tuhan pada hari yang ketujuh, sebab itulah diberkati Tuhan akan hari sabat itu dan disucikannya dia.

BIS ©

Dalam waktu enam hari, Aku, TUHAN, membuat bumi, langit, lautan, dan segala yang ada di dalamnya, tetapi pada hari yang ketujuh Aku beristirahat. Itulah sebabnya Aku, TUHAN, memberkati hari Sabat dan mengkhususkannya bagi diri-Ku.

TSI

Aku, TUHAN, sudah menciptakan langit, bumi, laut dan semua yang ada di dalamnya selama enam hari, lalu Aku beristirahat pada hari ketujuh. Karena itulah Aku memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maka kalian harus mengkhususkan hari itu.

MILT

Sebab, enam hari lamanya TUHAN YAHWEH 03068 telah menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya, dan Dia beristirahat pada hari ketujuh itu. Oleh karena itu, TUHAN YAHWEH 03068 memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya.

Shellabear 2011

Karena enam hari lamanya ALLAH menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, lalu Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya ALLAH memberkahi hari Sabat dan menjadikannya suci.

AVB

Kerana enam hari lamanya TUHAN menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, lalu Dia beristirahat pada hari ketujuh. Itulah sebabnya TUHAN memberkati hari Sabat dan menjadikannya suci.


TB ITL ©

Sebab
<03588>
enam
<08337>
hari
<03117>
lamanya TUHAN
<03068>
menjadikan
<06213>
langit
<08064>
dan bumi
<0776>
, laut
<03220>
dan segala
<03605>
isinya, dan Ia berhenti
<05117>
pada hari
<03117>
ketujuh
<07637>
; itulah sebabnya
<03651>

<05921>
TUHAN
<03068>
memberkati
<01288>
hari
<03117>
Sabat
<07676>
dan menguduskannya
<06942>
. [
<0834>
]
TL ITL ©

Karena
<03588>
dalam enam
<08337>
hari
<03117>
lamanya telah dijadikan
<06213>
Tuhan
<03068>
akan
<0853>
langit
<08064>
dan bumi
<0776>
dan laut
<03220>
, dengan segala
<03605>
isinya
<0834>
, maka berhentilah
<05117>
Tuhan pada hari
<03117>
yang ketujuh
<07637>
, sebab
<03651>
itulah diberkati
<01288>
Tuhan
<03068>
akan hari
<03117>
sabat
<07676>
itu dan disucikannya
<06942>
dia.
AYT ITL
Sebab
<03588>
, selama enam
<08337>
hari
<03117>
TUHAN
<03068>
menciptakan langit
<08064>
dan bumi
<0776>
, laut
<03220>
dan segala
<03605>
yang
<0834>
ada di dalamnya
<00>
, lalu beristirahat
<05117>
pada hari
<03117>
ketujuh
<07637>
. Karena
<05921>
itu
<03651>
, TUHAN
<03068>
memberkati
<01288>
hari
<03117>
Sabat
<07676>
dan menguduskannya
<06942>
. [
<06213>

<0853>

<0853>

<0853>

<0853>

<0853>

<00>
]
AVB ITL
Kerana
<03588>
enam
<08337>
hari
<03117>
lamanya TUHAN
<03068>
menjadikan
<06213>
langit
<08064>
dan bumi
<0776>
, laut
<03220>
dan segala
<03605>
isinya, lalu Dia beristirahat
<05117>
pada hari
<03117>
ketujuh
<07637>
. Itulah sebabnya
<03651>
TUHAN
<03068>
memberkati
<01288>
hari
<03117>
Sabat
<07676>
dan menjadikannya suci
<06942>
. [
<0853>

<0853>

<0853>

<0853>

<0834>

<00>

<05921>

<0853>

<00>
]
HEBREW
o
whsdqyw
<06942>
tbsh
<07676>
Mwy
<03117>
ta
<0853>
hwhy
<03068>
Krb
<01288>
Nk
<03651>
le
<05921>
yeybsh
<07637>
Mwyb
<03117>
xnyw
<05117>
Mb
<0>
rsa
<0834>
lk
<03605>
taw
<0853>
Myh
<03220>
ta
<0853>
Urah
<0776>
taw
<0853>
Mymsh
<08064>
ta
<0853>
hwhy
<03068>
hve
<06213>
Mymy
<03117>
tss
<08337>
yk (20:11)
<03588>

TB+TSK (1974) ©

Sebab enam hari lamanya TUHAN menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh; itulah sebabnya TUHAN memberkati hari Sabat dan menguduskannya.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=2&chapter=20&verse=11
Copyright © 2005-2023 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)