Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Keluaran 19:16

TB ©

Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan.

AYT

Pada hari yang ketiga, pada pagi hari, terjadilah guruh, kilat, dan awan yang tebal di atas gunung itu. Lalu, terdengarlah suara trompet yang sangat keras sehingga semua orang di perkemahan itu gemetar.

TL ©

Hata, maka sesungguhnya pada hari yang ketiga pagi-pagi jadilah di atas bukit itu beberapa kilat dan petir dan awan yang kabus dan bunyi nafiri amat besar, sehingga gementarlah mereka itu sekalian yang dalam petentaraan itu.

BIS ©

Pada hari yang ketiga, diwaktu pagi, ada guruh dan petir. Awan yang tebal muncul di atas gunung dan terdengarlah bunyi trompet yang sangat keras. Semua orang di perkemahan gemetar ketakutan.

MILT

Dan setelah tiga hari, ketika masih pagi; maka terjadilah guruh dan kilat, dan awan tebal di atas gunung itu, dan bunyi sangkakala yang sangat keras; lalu gemetarlah seluruh umat yang ada di perkemahan itu.

Shellabear 2011

Pagi hari pada hari ketiga timbullah guruh, kilat, dan awan pekat di atas gunung itu serta bunyi sangkakala yang sangat keras. Seluruh bangsa di perkemahan itu gemetar.

AVB

Pada pagi hari ketiga berlakulah guruh, kilat, dan awan pekat muncul di atas gunung itu serta bunyi sangkakala yang kedengaran tersangat kuat. Gementarlah seluruh umat di perkhemahan itu.


TB ITL ©

Dan terjadilah
<01961>
pada hari
<03117>
ketiga
<07992>
, pada waktu terbit
<01961>
fajar
<01242>
, ada
<01961>
guruh
<06963>
dan kilat
<01300>
dan awan
<06051>
padat
<03515>
di atas
<05921>
gunung
<02022>
dan bunyi
<06963>
sangkakala
<07782>
yang sangat
<03966>
keras
<02389>
, sehingga gemetarlah
<02729>
seluruh
<03605>
bangsa
<05971>
yang
<0834>
ada di perkemahan
<04264>
.
TL ITL ©

Hata
<01961>
, maka sesungguhnya
<01961>
pada hari
<03117>
yang ketiga
<07992>
pagi-pagi
<01242>
jadilah
<01961>
di atas
<05921>
bukit
<02022>
itu beberapa kilat
<01300>
dan petir
<06963>
dan awan
<06051>
yang kabus
<03515>
dan bunyi
<06963>
nafiri
<07782>
amat
<03966>
besar
<02389>
, sehingga gementarlah
<02729>
mereka
<05971>
itu sekalian
<03605>
yang
<0834>
dalam petentaraan
<04264>
itu.
HEBREW
hnxmb
<04264>
rsa
<0834>
Meh
<05971>
lk
<03605>
drxyw
<02729>
dam
<03966>
qzx
<02389>
rps
<07782>
lqw
<06963>
rhh
<02022>
le
<05921>
dbk
<03515>
Nnew
<06051>
Myqrbw
<01300>
tlq
<06963>
yhyw
<01961>
rqbh
<01242>
tyhb
<01961>
ysylsh
<07992>
Mwyb
<03117>
yhyw (19:16)
<01961>

TB ©

Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan.

TB+TSK (1974) ©

Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan.

Catatan Full Life

Kel 19:16 

Nas : Kel 19:16

Manifestasi mengagumkan yang menyertai kunjungan Allah mempunyai beberapa tujuan:

  1. (1) menunjukkan kekudusan, kuasa, dan kemahatinggian Allah (ayat Kel 19:9);
  2. (2) membangkitkan iman kepada Allah dan menetapkan kekuasaan hamba-Nya, Musa (ayat Kel 19:9);
  3. (3) menetapkan takut akan Allah di dalam hati umat itu sehingga mereka tidak berbuat dosa (ayat Kel 19:16; 20:20; bd. Ibr 12:18-21); dan
  4. (4) menekankan kepada umat itu bahwa hukuman dan kematian akan menjadi akibat dari ketidaktaatan yang disengaja kepada Allah (ayat Kel 19:12-25; bd. Ibr 10:26-31).


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=2&chapter=19&verse=16
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)