Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Keluaran 16:26

TB ©

Enam hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ketujuh ada sabat; maka roti itu tidak ada pada hari itu."

AYT

Selama enam hari kamu akan mengumpulkannya, tetapi pada hari yang ketujuh, yaitu Sabat, tidak akan ada satu pun.”

TL ©

Enam hari lamanya hendaklah kamu memungut dia, tetapi pada hari yang ketujuh adalah sabat, pada hari itulah tiada akan terdapat.

BIS ©

Enam hari lamanya kamu harus mengumpulkan makanan, tetapi hari yang ketujuh adalah hari istirahat, dan tak ada makanan yang turun pada hari itu."

MILT

Enam hari lamanya haruslah kamu mengumpulkan itu, tetapi pada hari yang ketujuh, yaitu Sabat, tidak akan ada apa pun di dalamnya.

Shellabear 2011

Selama enam hari kamu harus memungutnya, tetapi pada hari ketujuh, yaitu hari Sabat, roti itu tidak akan ada."

AVB

Selama enam hari kamu harus memungutnya, tetapi pada hari ketujuh, iaitu hari Sabat, tidak akan ada makanan itu.”


TB ITL ©

Enam
<08337>
hari
<03117>
lamanya kamu memungutnya
<03950>
, tetapi pada hari
<03117>
yang ketujuh
<07637>
ada sabat
<07676>
; maka roti itu tidak
<03808>
ada
<01961>
pada hari itu."
TL ITL ©

Enam
<08337>
hari
<03117>
lamanya hendaklah kamu memungut
<03950>
dia, tetapi pada hari
<03117>
yang ketujuh
<07637>
adalah sabat
<07676>
, pada hari itulah tiada
<03808>
akan terdapat.
AYT ITL
Selama enam
<08337>
hari
<03117>
kamu akan mengumpulkannya
<03950>
, tetapi pada hari
<03117>
yang ketujuh
<07637>
, yaitu Sabat
<07676>
, tidak
<03808>
akan ada
<01961>
satu pun
<00>
.”
HEBREW
wb
<0>
hyhy
<01961>
al
<03808>
tbs
<07676>
yeybsh
<07637>
Mwybw
<03117>
whjqlt
<03950>
Mymy
<03117>
tss (16:26)
<08337>

TB+TSK (1974) ©

Enam hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ketujuh ada sabat; maka roti itu tidak ada pada hari itu."


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=2&chapter=16&verse=26
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)