Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Keluaran 12:40

TB ©

Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah empat ratus tiga puluh tahun.

AYT

Lamanya keturunan Israel tinggal sementara, yaitu ketika mereka tinggal di Mesir adalah 430 tahun.

TL ©

Adapun lamanya bani Israel sudah duduk dalam negeri Mesir, ia itu empat ratus tiga puluh tahun.

BIS ©

Bangsa Israel sudah tinggal di Mesir 430 tahun lamanya.

TSI

Malam hari itu genap 430 tahun umat Israel tinggal di Mesir, dan saat itu juga para pasukan TUHAN meninggalkan negeri itu.

TSI3

Hari itu, genap 430 tahun umat Israel tinggal di Mesir, dan saat itu juga pasukan TUHAN meninggalkan negeri itu.

MILT

Dan lama berdiamnya bani Israel ketika mereka tinggal di Mesir adalah empat ratus tiga puluh tahun.

Shellabear 2011

Empat ratus tiga puluh tahun lamanya bani Israil tinggal di Mesir.

AVB

Selama empat ratus tiga puluh tahun orang Israel bermastautin di Mesir.


TB ITL ©

Lamanya
<04186>
orang
<01121>
Israel
<03478>
diam
<03427>
di Mesir
<04714>
adalah empat
<0702>
ratus
<03967>
tiga puluh
<07970>
tahun
<08141>
. [
<0834>

<08141>
]
TL ITL ©

Adapun lamanya
<04186>
bani
<01121>
Israel
<03478>
sudah duduk
<03427>
dalam negeri Mesir
<04714>
, ia itu empat
<0702>
ratus
<03967>
tiga puluh
<07970>
tahun
<08141>

<08141>
.
AYT ITL
Lamanya keturunan
<01121>
Israel
<03478>
tinggal
<04186>
sementara, yaitu ketika
<0834>
mereka tinggal
<03427>
di Mesir
<04714>
adalah 430
<07970>

<0702>

<03967>
tahun
<08141>

<08141>
.
AVB ITL
Selama empat
<0702>
ratus
<03967>
tiga puluh
<07970>
tahun
<08141>

<08141>
orang
<01121>
Israel
<03478>
bermastautin
<03427>
di Mesir
<04714>
. [
<04186>

<0834>
]
HEBREW
hns
<08141>
twam
<03967>
ebraw
<0702>
hns
<08141>
Mysls
<07970>
Myrumb
<04714>
wbsy
<03427>
rsa
<0834>
larvy
<03478>
ynb
<01121>
bswmw (12:40)
<04186>

TB+TSK (1974) ©

Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah empat ratus tiga puluh tahun.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=2&chapter=12&verse=40
Copyright © 2005-2022 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)