Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Keluaran 12:19

TB ©

Tujuh hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli.

AYT

Selama tujuh hari tidak boleh ada ragi yang didapati dalam rumahmu. Karena siapa pun makan sesuatu yang beragi, nyawanya akan dilenyapkan dari antara jemaat Israel, baik orang asing atau penduduk asli negeri itu.

TL ©

Tujuh hari lamanya jangan terdapat khamir dalam rumah-rumahmu; karena barangsiapa makan barang yang berkhamir, ia itu akan ditumpas dari antara perhimpunan Israel, baik ia orang dagang baik ia anak bumi.

BIS ©

(12:18)

MILT

Tujuh hari lamanya ragi tidak boleh ditemukan di dalam rumahmu. Sebab, setiap orang yang memakan apa pun yang beragi, maka nyawanya harus dilenyapkan dari antara jemaat Israel, dari antara pengembara atau dari antara penduduk asli negeri itu.

Shellabear 2011

Tujuh hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, karena siapa pun makan sesuatu yang beragi, ia harus disingkirkan dari antara jemaah Israil, baik pendatang maupun warga asli.

AVB

Tujuh hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, kerana sesiapa pun makan sesuatu yang beragi, dia harus disingkirkan daripada antara jemaah Israel, baik pendatang mahupun warga asli.


TB ITL ©

Tujuh
<07651>
hari
<03117>
lamanya tidak boleh
<03808>
ada
<04672>
ragi
<07603>
dalam rumahmu
<01004>
, sebab
<03588>
setiap orang
<03605>
yang makan
<0398>
sesuatu yang beragi
<02557>
, orang
<05315>
itu
<01931>
harus dilenyapkan
<03772>
dari antara jemaah
<05712>
Israel
<03478>
, baik ia orang asing
<01616>
, baik ia orang asli
<0249>
. [
<0776>
]
TL ITL ©

Tujuh
<07651>
hari
<03117>
lamanya jangan
<03808>
terdapat
<04672>
khamir
<07603>
dalam rumah-rumahmu
<01004>
; karena
<03588>
barangsiapa
<03605>
makan
<0398>
barang yang berkhamir
<02557>
, ia
<05315>
itu akan ditumpas
<03772>
dari antara perhimpunan
<05712>
Israel
<03478>
, baik ia orang dagang
<01616>
baik ia anak
<0249>
bumi
<0776>
.
AYT ITL
Selama tujuh
<07651>
hari
<03117>
tidak
<03808>
boleh ada ragi
<07603>
yang didapati
<04672>
dalam rumahmu
<01004>
. Karena
<03588>
siapa pun
<03605>
makan
<0398>
sesuatu yang beragi
<02557>
, nyawanya
<05315>
akan
<01931>
dilenyapkan
<03772>
dari antara jemaat
<05712>
Israel
<03478>
, baik orang asing
<01616>
atau penduduk asli
<0249>
negeri
<0776>
itu.
HEBREW
Urah
<0776>
xrzabw
<0249>
rgb
<01616>
larvy
<03478>
tdem
<05712>
awhh
<01931>
spnh
<05315>
htrknw
<03772>
tumxm
<02557>
lka
<0398>
lk
<03605>
yk
<03588>
Mkytbb
<01004>
aumy
<04672>
al
<03808>
rav
<07603>
Mymy
<03117>
tebs (12:19)
<07651>

TB ©

Tujuh hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli.

TB+TSK (1974) ©

Tujuh hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli.

Catatan Full Life

Kel 12:19 

Nas : Kel 12:19

Lihat cat. --> Kel 13:7.

[atau ref. Kel 13:7]


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=2&chapter=12&verse=19
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)