Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Samuel 21:5

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Sam 21:5

Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya: "Memang, kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan, seperti sediakala j  apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir, k  sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini, masing-masing mereka tahir tubuhnya."

AYT (2018)

Daud menjawab imam itu, “Sesungguhnya, kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan seperti sebelumnya saat aku berperang. Tubuh anak buahku itu kudus, bahkan ketika pada perjalanan biasa, terlebih lagi hari ini, tubuh mereka masing-masing kudus.”

TL (1954) ©

SABDAweb 1Sam 21:5

Maka sahut Daud kepada imam itu, katanya: Bahwasanya orang perempuan sudah ditahani dari pada kami, baik kemarin baik kemarin dahulu, sebelum aku berjalan keluar, dan adapun akan barang-barang yang pada orang-orang muda itu, ia itu suci adanya; lagipun roti itu sekarang seolah-olah roti sebarang juga, sebab pada hari ini ditaruh akan roti lain di atas meja yang suci itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Sam 21:5

Daud menjawab, "Tentu saja mereka tidak melakukannya. Selalu jika kami bertugas, anak buahku menjaga agar mereka bersih menurut agama, padahal biasanya itu hanya untuk tugas-tugas biasa; apalagi tugas yang khusus seperti sekarang ini!"

TSI (2014)

(21:4)

MILT (2008)

Dan Daud menjawab imam itu serta berkata kepadanya, "Sesungguhnyalah, wanita telah dijauhkan dari kami sejak kemarin, sehari sebelum kemarin ketika aku berangkat, maka perkakas-perkakas orang-orang muda itu adalah kudus, dan yang demikian merupakan suatu hal yang biasa, lagi pula hari ini sesungguhnya dia dikuduskan dalam perkakasnya."

Shellabear 2011 (2011)

Kata Daud kepada imam itu, "Tentu saja kami menahan diri dari perempuan, sebagaimana biasa kalau aku pergi. Tubuh orang-orangku suci sekalipun dalam perjalanan biasa. Terlebih lagi hari ini, tubuh mereka suci."

AVB (2015)

Kata Daud kepada imam itu, “Tentu sahaja, seperti biasa, kami menahan diri daripada perempuan apabila aku berpergian. Tubuh orang aku suci sekalipun dalam perjalanan biasa, apatah lagi hari ini. Tubuh mereka memang suci.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Sam 21:5

Daud
<01732>
menjawab
<06030>
imam
<03548>
itu, katanya
<0559>
kepadanya: "Memang
<0518> <03588>
, kami tidak diperbolehkan bergaul
<06113>
dengan perempuan
<0802>
, seperti sediakala
<08032> <08543>
apabila aku maju berperang
<03318>
. Tubuh
<03627>
orang-orangku
<05288>
itu
<01931>
tahir
<06944>
, sekalipun pada perjalanan
<01870>
biasa
<02455>
, apalagi
<03588> <0637>
pada hari ini
<03117>
, masing-masing mereka tahir
<06942>
tubuhnya
<03627>
."

[<01961>]
TL ITL ©

SABDAweb 1Sam 21:5

Maka sahut
<06030>
Daud
<01732>
kepada imam
<03548>
itu, katanya
<0559>
: Bahwasanya
<03588>
orang perempuan
<0802>
sudah ditahani
<06113>
dari pada kami, baik kemarin
<08543>
baik kemarin dahulu
<08032>
, sebelum aku berjalan keluar
<03318>
, dan adapun
<01961>
akan barang-barang
<03627>
yang pada orang-orang muda
<05288>
itu, ia itu suci
<06944>
adanya
<01931>
; lagipun roti itu sekarang seolah-olah
<01870>
roti sebarang
<02455>
juga
<0637>
, sebab
<03588>
pada hari
<03117>
ini ditaruh
<06942>
akan roti lain di atas meja
<03627>
yang suci itu.
AYT ITL
Daud
<01732>
menjawab
<06030>
imam
<03548>
itu, “Sesungguhnya
<03588>
, kami tidak diperbolehkan
<0518>
bergaul
<06113>
dengan perempuan
<0802>
seperti sebelumnya
<08543> <08032>
saat aku berperang
<03318>
. Tubuh
<03627>
anak buahku
<05288>
itu kudus
<06944>
, bahkan ketika pada perjalanan
<01870>
biasa
<02455>
, terlebih lagi
<0637>
hari
<03117>
ini, tubuh
<03627>
mereka masing-masing kudus
<06942>
.”

[<0853> <0559> <00> <00> <01961> <01931>]
AVB ITL
Kata
<06030>
Daud
<01732>
kepada imam
<03548>
itu, “Tentu sahaja, seperti biasa
<08543> <08032>
, kami menahan
<06113>
diri daripada perempuan
<0802>
apabila aku berpergian
<03318>
. Tubuh
<03627>
orang
<05288>
aku suci
<06944>
sekalipun dalam perjalanan
<01870>
biasa
<02455>
, apatah lagi
<0637>
hari
<03117>
ini. Tubuh
<03627>
mereka memang suci
<06942>
.”

[<0853> <0559> <00> <0518> <00> <01961> <01931>]
HEBREW
ylkb
<03627>
sdqy
<06942>
Mwyh
<03117>
yk
<03588>
Paw
<0637>
lx
<02455>
Krd
<01870>
awhw
<01931>
sdq
<06944>
Myrenh
<05288>
ylk
<03627>
wyhyw
<01961>
ytaub
<03318>
Msls
<08032>
lwmtk
<08543>
wnl
<0>
hrue
<06113>
hsa
<0802>
Ma
<0518>
yk
<03588>
wl
<0>
rmayw
<0559>
Nhkh
<03548>
ta
<0853>
dwd
<01732>
Neyw
<06030>
(21:5)
<21:6>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Sam 21:5

Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya: "Memang, kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan, seperti sediakala apabila aku maju berperang. Tubuh 1  3  orang-orangku itu tahir, sekalipun pada perjalanan 2  biasa, apalagi pada hari 3  ini, masing-masing mereka tahir tubuhnya 1  3 ."

[+] Bhs. InggrisTIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA