Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Raja-raja 16:31

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Raj 16:31

Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil u  pula Izebel, anak v  Etbaal 1 , raja orang Sidon, menjadi isterinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal w  dan sujud menyembah kepadanya.

AYT (2018)

Seolah-olah ringan baginya untuk hidup dalam dosa-dosa Yerobeam, anak Nebat, lalu dia mengambil Izebel, anak perempuan Etbaal, raja Sidon, sebagai istrinya, lalu pergi dan melayani kepada Baal serta menyembah kepadanya.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Raj 16:31

Maka sesungguhnya seolah-olah ini perkara kecil jua ia menurut segala dosa Yerobeam bin Nebat, maka ditambahinya pula dengan mengambil Izebel, anak Et-Baal, raja orang Sidoni, akan isterinya, lalu ia berbuat bakti kepada Baal dan menyembah sujud kepadanya.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Raj 16:31

Belum cukup juga baginya hidup berdosa seperti Raja Yerobeam, ia malah mengawini Izebel anak Raja Etbaal dari Sidon, dan ia beribadat kepada Baal.

MILT (2008)

Dan terjadilah seolah-olah hal itu merupakan perkara ringan padahal ia berjalan dalam dosa-dosa Yerobeam anak Nebat, lalu ia juga mengambil Izebel, putri Etbaal, raja Sidon, menjadi istrinya sehingga dia pergi beribadah kepada Baal dan sujud kepadanya.

Shellabear 2011 (2011)

Seakan-akan hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat adalah perkara ringan, ia memperistri pula Izebel binti Etbaal, raja Sidon, lalu pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembahnya.

AVB (2015)

Seolah-olah kehidupannya dalam dosa-dosa Yerobeam anak Nebat itu perkara yang ringan sahaja, dia juga memperisteri Izebel, anak Etbaal, raja Sidon, lalu pergi beribadat kepada Baal dan sujud menyembahnya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Raj 16:31

Seakan-akan belum cukup
<07043>
ia hidup
<01980>
dalam dosa-dosa
<02403>
Yerobeam
<03379>
bin
<01121>
Nebat
<05028>
, maka ia mengambil
<03947>
pula Izebel
<0348>
, anak
<01323>
Etbaal
<0856>
, raja
<04428>
orang Sidon
<06722>
, menjadi isterinya
<0802>
, sehingga ia pergi
<01980>
beribadah
<05647>
kepada Baal
<01168>
dan sujud menyembah
<07812>
kepadanya.

[<01961>]
TL ITL ©

SABDAweb 1Raj 16:31

Maka sesungguhnya
<01961>
seolah-olah ini perkara kecil
<07043>
jua ia menurut
<01980>
segala dosa
<02403>
Yerobeam
<03379>
bin
<01121>
Nebat
<05028>
, maka ditambahinya pula dengan mengambil
<03947>
Izebel
<0348>
, anak
<01323>
Et-Baal
<0856>
, raja
<04428>
orang Sidoni
<06722>
, akan isterinya
<0802>
, lalu
<01980>
ia berbuat bakti
<05647>
kepada Baal
<01168>
dan menyembah sujud
<07812>
kepadanya.
AYT ITL
Seolah-olah ringan
<07043>
baginya untuk hidup
<01980>
dalam dosa-dosa
<02403>
Yerobeam
<03379>
, anak
<01121>
Nebat
<05028>
, lalu dia mengambil
<03947>
Izebel
<0348>
, anak perempuan
<01323>
Etbaal
<0856>
, raja
<04428>
Sidon
<06722>
, sebagai istrinya
<0802>
, lalu pergi
<01980>
dan melayani
<05647>
kepada
<0853>
Baal
<01168>
serta menyembah
<07812>
kepadanya.

[<01961> <0853> <00>]
HEBREW
wl
<0>
wxtsyw
<07812>
lebh
<01168>
ta
<0853>
dbeyw
<05647>
Klyw
<01980>
Myndyu
<06722>
Klm
<04428>
lebta
<0856>
tb
<01323>
lbzya
<0348>
ta
<0853>
hsa
<0802>
xqyw
<03947>
jbn
<05028>
Nb
<01121>
Mebry
<03379>
twajxb
<02403>
wtkl
<01980>
lqnh
<07043>
yhyw (16:31)
<01961>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb 1Raj 16:31

Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil u  pula Izebel, anak v  Etbaal 1 , raja orang Sidon, menjadi isterinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal w  dan sujud menyembah kepadanya.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Raj 16:31

1  5 Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil 2  pula Izebel 3 , anak Etbaal, raja orang Sidon 4 , menjadi isterinya 2 , sehingga ia pergi beribadah 6  kepada Baal 6  dan sujud menyembah kepadanya.

Catatan Full Life

1Raj 16:31 1

Nas : 1Raj 16:31

Lihat cat. --> Yos 23:12;

lihat cat. --> Hak 2:13.

[atau ref. Yos 23:12; Hak 2:13]

[+] Bhs. InggrisTIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA