Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Mazmur 72:15

TB ©

Hiduplah ia! Kiranya dipersembahkan kepadanya emas Syeba! Kiranya ia didoakan senantiasa, dan diberkati sepanjang hari!

AYT

Kiranya dia hidup! Kiranya emas Syeba dipersembahkan kepadanya; kiranya mereka senantiasa berdoa baginya dan memberkatinya sepanjang hari!

TL ©

Dan lagi iapun akan hidup dan dipersembahkan oranglah kepadanya emas Syeba, dan selalu orang akan memohon kepadanya, dan pada segala hari orang akan memberkati dia.

BIS ©

Hiduplah baginda raja! Semoga kepadanya dipersembahkan emas dari Arab. Semoga ia didoakan setiap waktu dan direstui selalu.

MILT

Dan dia hidup, dan emas dari Sheba akan dipersembahkan kepadanya, dan doa dipanjatkan bagi dia senantiasa, biarlah mereka memberkati dia sepanjang hari.

Shellabear 2011

Hiduplah dia! Kiranya kepadanya dipersembahkan emas dari Syeba! Kiranya ia senantiasa didoakan, dan sepanjang hari orang memohonkan berkah baginya.

AVB

Dia akan hidup kekal! Emas dari Syeba akan dipersembahkan kepada-Nya. Orang akan sentiasa menyembah-Nya dan berdoa kepada-Nya dan setiap hari Dia akan diberkati.


TB ITL ©

Hiduplah
<02421>
ia! Kiranya dipersembahkan
<05414>
kepadanya emas
<02091>
Syeba
<07614>
! Kiranya ia didoakan
<06419>
senantiasa
<08548>
, dan diberkati
<01288>
sepanjang
<03605>
hari
<03117>
! [
<01157>
]
TL ITL ©

Dan lagi iapun akan hidup
<02421>
dan dipersembahkan
<05414>
oranglah kepadanya emas
<02091>
Syeba
<07614>
, dan selalu
<08548>
orang akan memohon
<06419>
kepadanya
<01157>
, dan pada segala
<03605>
hari
<03117>
orang akan memberkati
<01288>
dia.
AYT ITL
Kiranya dia hidup
<02421>
! Kiranya emas
<02091>
Syeba
<07614>
dipersembahkan
<05414>
kepadanya; kiranya mereka senantiasa
<08548>
berdoa
<06419>
baginya
<01157>
dan memberkatinya
<01288>
sepanjang
<03605>
hari
<03117>
! [
<00>
]
HEBREW
whnkrby
<01288>
Mwyh
<03117>
lk
<03605>
dymt
<08548>
wdeb
<01157>
llptyw
<06419>
abs
<07614>
bhzm
<02091>
wl
<0>
Ntyw
<05414>
yxyw (72:15)
<02421>

TB ©

Hiduplah ia! Kiranya dipersembahkan kepadanya emas Syeba! Kiranya ia didoakan senantiasa, dan diberkati sepanjang hari!

TB+TSK (1974) ©

Hiduplah ia! Kiranya dipersembahkan kepadanya emas Syeba! Kiranya ia didoakan senantiasa, dan diberkati sepanjang hari!

Catatan Full Life

Mzm 72:1-19 

Nas : Mazm 72:1-19

Menurut ayat Mazm 72:1, mazmur ini adalah doa Salomo selaku raja Israel agar masa pemerintahannya ditandai keadilan, kebenaran, damai sejahtera, pembinasaan kejahatan, dan pembebasan orang yang tertindas dan miskin. Itu juga menunjuk kepada pemerintahan Yesus Kristus atas dunia (lih. pasal Wahy 20:1-22:21) karena beberapa ayatnya dapat dikenakan sepenuhnya kepada Dia saja (ayat Mazm 72:8,11,17; bd. pasal Yes 11:1-5; 60:1-62:12). Doa ini mirip dengan doa dalam PB, "Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga" (Mat 6:10). Bentuk doa ini harus timbul dari hati semua orang yang ingin melihat Kristus memerintah sebagai raja dan kebenaran-Nya ditegakkan di bumi ini

(lihat cat. --> Wahy 21:1).

[atau ref. Wahy 21:1]


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=19&chapter=72&verse=15
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)