Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Mazmur 35:10

TB ©

segala tulangku berkata: "Ya, TUHAN, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat dari padanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia?"

AYT

Semua tulangku berkata, “Siapa yang seperti Engkau, ya TUHAN, yang melepaskan orang-orang tertindas dari mereka yang lebih kuat, serta orang-orang menderita dan melarat dari mereka yang merampasinya?”

TL ©

Segala yang padaku akan berkata demikian: Ya Tuhan! siapakah seperti Engkau, yang melepaskan orang lemah dari pada tangan orang yang kuat dari padanya, dan orang yang papa dan miskin dari pada orang yang merampas dia.

BIS ©

Dengan segenap hati aku berkata, "TUHAN, Engkau tak ada bandingnya! Engkau melepaskan yang lemah dari yang kuat, yang miskin dan sengsara dari penindasnya."

MILT

Seluruh tulangku akan berkata, "Ya TUHAN YAHWEH 03068, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang lemah dari orang yang lebih kuat daripadanya, bahkan orang miskin dan orang yang berkekurangan dari penjarahnya?"

Shellabear 2011

Dengan segenap jiwaku aku akan berkata, "Ya ALLAH, siapakah yang seperti Engkau? Engkaulah yang melepaskan orang miskin dari mereka yang jauh lebih kuat daripadanya, orang miskin dan melarat dari perampasnya.

AVB

Semua tulangku akan berkata, “TUHAN, tiada siapa seperti-Mu, yang menyelamatkan orang daif daripada orang yang terlalu kuat bagi mereka, ya, menyelamatkan orang miskin dan sesak daripada orang yang merampas milik mereka.”


TB ITL ©

segala
<03605>
tulangku
<06106>
berkata
<0559>
: "Ya, TUHAN
<03068>
, siapakah
<04310>
yang seperti
<03644>
Engkau, yang melepaskan
<05337>
orang sengsara
<06041>
dari tangan orang yang lebih
<04480>
kuat
<02389>
dari padanya, orang sengsara
<06041>
dan miskin
<034>
dari tangan orang yang merampasi
<01497>
dia?"
TL ITL ©

Segala
<03605>
yang padaku
<06106>
akan berkata
<0559>
demikian: Ya Tuhan
<03068>
! siapakah
<04310>
seperti
<03644>
Engkau, yang melepaskan
<05337>
orang lemah
<06041>
dari pada tangan orang yang kuat
<02389>
dari
<04480>
padanya, dan orang yang papa
<06041>
dan miskin
<034>
dari pada orang yang merampas
<01497>
dia.
AYT ITL
Semua
<03605>
tulangku
<06106>
berkata
<0559>
, “Siapa
<04310>
yang seperti
<03644>
Engkau, ya TUHAN
<03068>
, yang melepaskan
<05337>
orang-orang tertindas
<06041>
dari mereka yang lebih kuat
<02389>
, serta orang-orang menderita
<06041>
dan melarat
<034>
dari mereka yang merampasinya
<01497>
?” [
<04480>
]
HEBREW
wlzgm
<01497>
Nwybaw
<034>
ynew
<06041>
wnmm
<04480>
qzxm
<02389>
yne
<06041>
lyum
<05337>
Kwmk
<03644>
ym
<04310>
hwhy
<03068>
hnrmat
<0559>
ytwmue
<06106>
lk (35:10)
<03605>

TB+TSK (1974) ©

segala tulangku berkata: "Ya, TUHAN, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat dari padanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia?"


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=19&chapter=35&verse=10
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)