Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Mazmur 20:1

TB ©

Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. (20-2) Kiranya TUHAN menjawab engkau pada waktu kesesakan! Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau!

AYT

Kepada pemimpin pujian: Nyanyian Daud. (20-2) Semoga TUHAN menjawabmu pada waktu kesusahan; Semoga nama Allah Yakub meninggikanmu.

TL ©

Mazmur Daud bagi biduan besar. (20-2) Hendaklah kiranya Tuhan menerima doamu pada hari kepicikan, hendaklah kiranya nama Allah Yakub itu memeliharakan dikau!

BIS ©

Untuk pemimpin kor. Mazmur Daud. (20-2) Semoga TUHAN menjawab engkau di waktu kesesakan, semoga kuasa Allah Yakub melindungi engkau!

MILT

Untuk pemimpin musik. Mazmur Daud. (20-2) Kiranya TUHAN YAHWEH 03068 menjawab engkau pada waktu kesesakan; kiranya Nama Allah Elohim 0430 Yakub meninggikan engkau!

Shellabear 2011

Untuk pemimpin pujian. Zabur Daud. (20-2) Kiranya ALLAH menjawabmu pada hari kesesakan, Kiranya nama Allah, yang disembah oleh Yakub, melindungimu.

AVB

Untuk pemimpin muzik. Mazmur Daud. Semoga TUHAN mengabulkan doamu pada waktu kesusahan; semoga nama Allah Yakub melindungimu.


TB ITL ©

Untuk pemimpin biduan
<05329>
. Mazmur
<04210>
Daud
<01732>
. (#20-#2) Kiranya TUHAN
<03068>
menjawab
<06030>
engkau pada waktu
<03117>
kesesakan
<06869>
! Kiranya nama
<08034>
Allah
<0430>
Yakub
<03290>
membentengi
<07682>
engkau!
TL ITL ©

Mazmur
<04210>
Daud
<01732>
bagi biduan besar
<05329>
. (20-2) Hendaklah kiranya Tuhan
<03068>
menerima
<06030>
doamu pada hari
<03117>
kepicikan
<06869>
, hendaklah kiranya nama
<08034>
Allah
<0430>
Yakub
<03290>
itu memeliharakan
<07682>
dikau!
AYT ITL
Kepada pemimpin pujian
<05329>
: Nyanyian
<04210>
Daud
<01732>
. Semoga TUHAN
<03068>
menjawabmu
<06030>
pada waktu
<03117>
kesusahan
<06869>
; Semoga nama
<08034>
Allah
<0430>
Yakub
<03290>
meninggikanmu
<07682>
.
HEBREW
bqey
<03290>
yhla
<0430>
Ms
<08034>
Kbgvy
<07682>
hru
<06869>
Mwyb
<03117>
hwhy
<03068>
Kney ((2))
<06030>
dwdl
<01732>
rwmzm
<04210>
xunml (20:1)
<05329>

TB ©

Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. (20-2) Kiranya TUHAN menjawab engkau pada waktu kesesakan! Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau!

TB+TSK (1974) ©

Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. (20-2) Kiranya TUHAN menjawab engkau pada waktu kesesakan! Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau!

Catatan Full Life

Mzm 20:1--22:12 

Nas : Mazm 20:2-21:14

Mazmur Mazm 20:1-10 dan Mazm 21:1-14 berhubungan. Keduanya adalah doa kepada Allah mengenai peperangan umat-Nya melawan musuh-musuh mereka. Mazmur Mazm 20:1-10 adalah doa sebelum perang; Mazmur Mazm 21:1-14 adalah pujian sesudah perang selesai. Mazm 20:1-10 dapat dikenakan pada peperangan rohani kita yang percaya kepada Kristus. Kini kita bergumul melawan kekuatan-kekuatan jahat yang sekalipun tidak tampak tetapi sangat nyata, dan kita merindukan kemenangan atas dan pembebasan dari Iblis dan kuasa-kuasa setan

(lihat cat. --> Ef 6:12;

[atau ref. Ef 6:12]

lihat art. KUASA ATAS IBLIS DAN SETAN-SETAN).


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=19&chapter=20&verse=1
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)