Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Ayub 42:16

TB ©

Sesudah itu Ayub masih hidup seratus empat puluh tahun lamanya; ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat.

AYT

Setelah itu, Ayub hidup selama seratus empat puluh tahun. Dia melihat anak-anak dan cucu-cucunya sampai generasi keempat.

TL ©

Kemudian dari pada itu hiduplah Ayub lagi seratus empat puluh tahun lamanya, dilihatnya anak cucu cicitnya sampai gilir orang yang keempat.

BIS ©

Sesudah itu Ayub masih hidup seratus empat puluh tahun lamanya, sehingga ia sempat melihat cucu-cucunya serta anak-anak mereka.

MILT

Setelah itu, Ayub hidup seratus empat puluh tahun. Dan dia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya, bahkan sampai pada generasi keempat.

Shellabear 2011

Setelah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-cucunya sampai keturunan yang keempat.

AVB

Setelah itu, Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Dia melihat anak cucunya sampai keturunan yang keempat.


TB ITL ©

Sesudah
<0310>
itu
<02063>
Ayub
<0347>
masih hidup
<02421>
seratus
<03967>
empat puluh
<0705>
tahun
<08141>
lamanya; ia melihat
<07200>
anak-anaknya
<01121>
dan cucu-cucunya
<01121>

<01121>
sampai keturunan
<01755>
yang keempat
<0702>
.
TL ITL ©

Kemudian
<0310>
dari pada itu hiduplah
<02421>
Ayub
<0347>
lagi seratus
<03967>
empat
<0705>
puluh tahun
<08141>
lamanya, dilihatnya
<07200>
anak
<01121>
cucu
<01121>
cicitnya
<01121>
sampai gilir
<01755>
orang yang keempat
<0702>
.
AYT ITL
Setelah
<0310>
itu
<02063>
, Ayub
<0347>
hidup
<02421>
selama seratus
<03967>
empat puluh
<0705>
tahun
<08141>
. Dia melihat
<07200>
anak-anak
<01121>
dan cucu-cucunya
<01121>

<01121>
sampai generasi
<01755>
keempat
<0702>
. [
<0853>

<0853>
]
HEBREW
twrd
<01755>
hebra
<0702>
wynb
<01121>
ynb
<01121>
taw
<0853>
wynb
<01121>
ta
<0853>
*haryw {aryw}
<07200>
hns
<08141>
Myebraw
<0705>
ham
<03967>
taz
<02063>
yrxa
<0310>
bwya
<0347>
yxyw (42:16)
<02421>

TB+TSK (1974) ©

Sesudah itu Ayub masih hidup seratus empat puluh tahun lamanya; ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=18&chapter=42&verse=16
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)