Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Ayub 2:3

TB ©

Firman TUHAN kepada Iblis: "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorangpun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk Aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan."

AYT

TUHAN bertanya kepada Setan, “Sudahkah kamu memperhatikan hamba-Ku, Ayub? Tidak ada orang yang seperti dia di bumi, seorang yang saleh dan benar, seorang yang takut akan Allah, dan menjauhkan diri dari kejahatan. Dia masih terus berpegang teguh pada integritasnya walaupun kamu telah menghasut-Ku untuk menghancurkannya tanpa alasan.”

TL ©

Maka firman Tuhan kepada syaitan: Sudahkah engkau melihat hamba-Ku Ayub? karena tiada sebagainya di atas bumi; ialah seorang yang tulus hatinya dan saleh, yang takut akan Allah dan yang menjauhkan dirinya dari pada jahat; maka iapun lagi tetap dalam tulus hatinya, meskipun engkau sudah mengajak Aku akan melawan dia dan akan membinasakan dia dengan tiada semena-mena.

BIS ©

TUHAN bertanya, "Apakah sudah kauperhatikan hamba-Ku Ayub? Di seluruh bumi tak ada orang yang begitu setia dan baik hati seperti dia. Ia menyembah Aku dan sama sekali tidak melakukan kejahatan. Dia masih tetap setia kepada-Ku, walaupun engkau telah membujuk Aku mencelakakan dia tanpa alasan."

MILT

Dan TUHAN YAHWEH 03068 berkata kepada Satan, "Sudahkah engkau memerhatikan hamba-Ku Ayub, karena tidak ada seorang pun seperti dia di bumi, seorang yang saleh dan jujur, yang takut akan Allah Elohim 0430, dan menjauhi yang jahat? Dan dia masih tetap memegang teguh kesalehannya, meskipun engkau telah menghasut Aku melawan dia, untuk menghancurkannya tanpa alasan."

Shellabear 2011

Firman ALLAH kepada Setan, "Sudahkah kauperhatikan hamba-Ku Ayub? Sesungguhnya, tidak ada orang yang seperti dia di bumi. Ia seorang yang saleh dan jujur, bertakwa kepada Allah serta menjauhi kejahatan. Ia tetap memegang teguh kesalehannya, sungguhpun engkau telah menghasut Aku untuk mencelakakan dia dengan tidak semena-mena."

AVB

Firman TUHAN kepada Iblis, “Sudahkah kauperhatikan hamba-Ku Ayub? Sesungguhnya, tidak ada orang yang seperti dia di bumi. Dia tidak bercela, tulus dan takut kepada Allah serta menjauhi kejahatan. Dia tetap berpegang teguh pada kesalihannya, sungguhpun engkau telah menghasut Aku untuk membinasakan dia dengan tidak semena-mena.”


TB ITL ©

Firman
<0559>
TUHAN
<03068>
kepada
<0413>
Iblis
<07854>
: "Apakah engkau memperhatikan
<0413>

<03820>

<07760>
hamba-Ku
<05650>
Ayub
<0347>
? Sebab
<03588>
tiada seorangpun
<0369>
di bumi
<0776>
seperti
<03644>
dia, yang demikian saleh
<08535>
dan jujur
<03477>
, yang takut
<03373>
akan Allah
<0430>
dan menjauhi
<05493>
kejahatan
<07451>
. Ia tetap
<05750>
tekun
<02388>
dalam kesalehannya
<08538>
, meskipun engkau telah membujuk
<05496>
Aku melawan dia untuk mencelakakannya
<01104>
tanpa alasan
<02600>
." [
<0376>
]
TL ITL ©

Maka firman
<0559>
Tuhan
<03068>
kepada
<0413>
syaitan
<07854>
: Sudahkah engkau melihat
<0413>

<03820>

<07760>
hamba-Ku
<05650>
Ayub
<0347>
? karena
<03588>
tiada
<0369>
sebagainya
<03644>
di atas bumi
<0776>
; ialah seorang
<0376>
yang tulus hatinya
<08535>
dan saleh
<03477>
, yang takut
<03373>
akan Allah
<0430>
dan yang menjauhkan
<05493>
dirinya dari pada jahat
<07451>
; maka iapun lagi
<05750>
tetap dalam tulus hatinya
<08538>
, meskipun engkau sudah mengajak
<02388>
Aku akan melawan
<05496>
dia dan akan membinasakan
<01104>
dia dengan tiada semena-mena
<02600>
.
AYT ITL
TUHAN
<03068>
bertanya
<0559>
kepada
<0413>
Setan
<07854>
, “Sudahkah kamu memperhatikan
<07760>

<03820>
hamba-Ku
<05650>
, Ayub
<0347>
? Tidak
<0369>
ada orang yang seperti
<03644>
dia di bumi
<0776>
, seorang
<0376>
yang saleh
<08535>
dan benar
<03477>
, seorang yang takut
<03373>
akan Allah
<0430>
, dan menjauhkan
<05493>
diri dari kejahatan
<07451>
. Dia masih terus
<05750>
berpegang teguh
<02388>
pada integritasnya
<08538>
walaupun kamu telah menghasut-Ku
<05496>
untuk menghancurkannya
<01104>
tanpa alasan
<02600>
.” [
<0413>

<00>
]
HEBREW
Mnx
<02600>
welbl
<01104>
wb
<0>
yntyotw
<05496>
wtmtb
<08538>
qyzxm
<02388>
wndew
<05750>
erm
<07451>
row
<05493>
Myhla
<0430>
ary
<03373>
rsyw
<03477>
Mt
<08535>
sya
<0376>
Urab
<0776>
whmk
<03644>
Nya
<0369>
yk
<03588>
bwya
<0347>
ydbe
<05650>
la
<0413>
Kbl
<03820>
tmvh
<07760>
Njvh
<07854>
la
<0413>
hwhy
<03068>
rmayw (2:3)
<0559>

TB ©

Firman TUHAN kepada Iblis: "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorangpun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk Aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan."

TB+TSK (1974) ©

Firman TUHAN kepada Iblis: "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorangpun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk Aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan."

Catatan Full Life

Ayb 2:3 

Nas : Ayub 2:3

Ayub, penderita yang tak bersalah, melambangkan Yesus Kristus dan semua orang percaya yang benar di bawah perjanjian baru.

 1. 1) Sebagai teladan orang benar yang menderita pada zaman PL, Ayub menjadi lambang Kristus -- Orang Benar yang sempurna -- yang menderita sekalipun Ia tidak bersalah

  (lihat art. KRISTUS DALAM PERJANJIAN LAMA).

  Kristus yang tidak berdosa menderita dalam tubuh-Nya semua dampak kejahatan dan "dipukul dan ditindas Allah" (Yes 53:4; bd. 1Pet 2:24; 4:1).
 2. 2) Lagi pula, Ayub menjadi teladan ketabahan yang sabar di tengah-tengah kesukaran, suatu hal yang dituntut dari anak Tuhan di dalam Kristus (Yak 5:11; bd. juga pasal Ibr 11:1-40 yang menyebut banyak pahlawan iman yang menderita dan mati tanpa menerima kelepasan). Sebagaimana Ayub menderita tanpa salah karena kesetiaannya kepada Allah dan kebenaran-Nya, demikian juga semua orang percaya yang setia sedikit banyak akan menderita. PB menyatakan bahwa "setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya" (2Tim 3:12) -- suatu penderitaan yang dianggap sebagai memasuki "persekutuan dalam penderitaan Kristus" (Fili 3:10; bd. Kol 1:24). Dengan demikian para penderita yang tidak bersalah menjadi sahabat Allah (bd. 1Pet 4:1; 5:10;

  lihat cat. --> 1Pet 2:21;

  lihat cat. --> 1Pet 4:13;

  [atau ref. 1Pet 2:21; 4:13]

  lihat art. PENDERITAAN ORANG BENAR).


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=18&chapter=2&verse=3
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)