Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Ester 9:9

TB ©

Parmasta, Arisai, Aridai dan Waizata,

AYT

Parmasta, Arisai, Aridai, dan Waizata,

TL ©

dan Parmasta dan Arisai dan Aridai dan Waizata,

BIS ©

(9:7)

MILT

dan Parmasta, dan Arisai, dan Aridai dan Waizata,

Shellabear 2011

Parmasta, Arisai, Aridai, dan Waizata,

AVB

Parmasta, Arisai, Aridai, dan Waizata,


TB ITL ©

Parmasta
<06534>
, Arisai
<0747>
, Aridai
<0742>
dan Waizata
<02055>
,
TL ITL ©

dan Parmasta
<06534>
dan Arisai
<0747>
dan Aridai
<0742>
dan Waizata
<02055>
,
AYT ITL
Parmasta
<06534>
, Arisai
<0747>
, Aridai
<0742>
, dan Waizata
<02055>
, [
<0853>

<0853>

<0853>

<0853>
]
HEBREW
atzyw
<02055>
taw
<0853>
ydra
<0742>
taw
<0853>
yoyra
<0747>
taw
<0853>
atsmrp
<06534>
taw (9:9)
<0853>

TB+TSK (1974) ©

Parmasta, Arisai, Aridai dan Waizata,


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=17&chapter=9&verse=9
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)