Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Ester 3:1

TB ©

Sesudah peristiwa-peristiwa ini maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh raja Ahasyweros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda.

AYT

Sesudah peristiwa-peristiwa itu, Raja Ahasyweros mengangkat Haman, anak Hamedata, orang Agag, dan meninggikan serta menempatkan dia di atas semua pemimpin yang besertanya.

TL ©

Hata, maka kemudian dari pada perkara yang tersebut itu, dibesarkan baginda raja Ahasyweros akan Haman bin Hamedata, orang Agaji, ditinggikannya dan ditentukannya kedudukannya terlebih tinggi dari pada segala penghulu yang sertanya.

BIS ©

Beberapa waktu kemudian Raja Ahasyweros mengangkat seorang yang bernama Haman menjadi perdana menteri. Haman adalah anak Hamedata dari keturunan Agag.

MILT

Sesudah peristiwa-peristiwa itu Raja Ahashweros menaikkan pangkat Haman anak Hamedata orang Agag, dan mengangkat serta menetapkannya pada kedudukan di atas semua pembesar yang bersamanya.

Shellabear 2011

Sesudah berbagai peristiwa itu, Raja Ahasweros mengaruniakan kebesaran kepada Haman bin Hamedata, orang Agag. Baginda meninggikan dia dan menetapkan kedudukannya di atas semua pembesar baginda.

AVB

Beberapa waktu sesudah berbagai-bagai peristiwa itu, Raja Ahasyweros mengurniakan kebesaran kepada bani Agag iaitu Haman anak Hamedata. Dengan demikian, baginda meninggikannya serta menetapkan kedudukannya di atas semua pembesar baginda.


TB ITL ©

Sesudah
<0310>
peristiwa-peristiwa
<01697>
ini
<0428>
maka Haman
<02001>
bin
<01121>
Hamedata
<04099>
, orang Agag
<091>
, dikaruniailah kebesaran
<05375>
oleh raja
<04428>
Ahasyweros
<0325>
, dan pangkatnya dinaikkan
<01431>
serta kedudukannya
<03678>
ditetapkan
<07760>
di atas
<05921>
semua
<03605>
pembesar
<08269>
yang
<0834>
ada di hadapan
<0854>
baginda.
TL ITL ©

Hata, maka kemudian
<0310>
dari pada perkara
<01697>
yang tersebut
<0428>
itu, dibesarkan
<01431>
baginda raja
<04428>
Ahasyweros
<0325>
akan Haman
<02001>
bin
<01121>
Hamedata
<04099>
, orang Agaji
<091>
, ditinggikannya
<05375>
dan ditentukannya
<07760>
kedudukannya
<03678>
terlebih tinggi dari pada
<05921>
segala
<03605>
penghulu
<08269>
yang
<0834>
sertanya
<0854>
.
AYT ITL
Sesudah
<0310>
peristiwa-peristiwa
<01697>
itu
<0428>
, Raja
<04428>
Ahasyweros
<0325>
mengangkat
<01431>
Haman
<02001>
, anak
<01121>
Hamedata
<04099>
, orang Agag
<091>
, dan meninggikan
<05375>
serta menempatkan
<07760>
dia di atas
<05921>
semua
<03605>
pemimpin
<08269>
yang
<0834>
besertanya
<0854>
. [
<0853>

<0853>

<03678>
]
HEBREW
wta
<0854>
rsa
<0834>
Myrvh
<08269>
lk
<03605>
lem
<05921>
waok
<03678>
ta
<0853>
Mvyw
<07760>
whavnyw
<05375>
yggah
<091>
atdmh
<04099>
Nb
<01121>
Nmh
<02001>
ta
<0853>
swrwsxa
<0325>
Klmh
<04428>
ldg
<01431>
hlah
<0428>
Myrbdh
<01697>
rxa (3:1)
<0310>

TB+TSK (1974) ©

Sesudah peristiwa-peristiwa ini maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh raja Ahasyweros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=17&chapter=3&verse=1
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)