Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Ester 1:14

TB ©

adapun yang terdekat kepada baginda ialah Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena dan Memukan, ketujuh pembesar Persia dan Media, yang boleh memandang wajah raja dan yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan--,tanya raja:

AYT

dan orang-orang terdekat raja: Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, dan Memukan, ketujuh pembesar dari Persia dan Media, yang bisa bertemu raja dan memiliki kedudukan tinggi di kerajaan,

TL ©

adapun orang yang terhampir kepada baginda itu, ia itu Karsena dan Setar dan Admata dan Tarsis dan Meresy dan Marsena dan Memukhan, ketujuh penghulu Farsi dan Medi, yang menghadap hadirat baginda dan duduk pada tempat yang mulia-mulia dalam kerajaan itu);

BIS ©

Para penasihat yang paling sering dipanggil raja ialah: Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena dan Memukan. Mereka adalah pejabat-pejabat Persia dan Media yang mempunyai kedudukan tertinggi di kerajaan.

MILT

Dan orang-orang yang dekat dengan dia ialah Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, dan Memukan, ketujuh pembesar Persia dan Media, yang memandang wajah raja, yang menduduki tempat utama di dalam kerajaan,

Shellabear 2011

Beberapa yang terdekat dengan baginda adalah Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, dan Memukan, yaitu ketujuh pembesar Persia dan Media yang boleh memandang wajah raja dan yang memiliki kedudukan utama di dalam kerajaan --

AVB

Antara pembesar yang terdekat dengan baginda ialah Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, dan Memukan, iaitu tujuh orang pembesar Parsi dan Media yang boleh memandang wajah raja dan yang memiliki kedudukan utama dalam kerajaan.


TB ITL ©

adapun yang terdekat
<07138>
kepada
<0413>
baginda ialah Karsena
<03771>
, Setar
<08369>
, Admata
<0133>
, Tarsis
<08659>
, Meres
<04825>
, Marsena
<04826>
dan Memukan
<04462>
, ketujuh
<07651>
pembesar
<08269>
Persia
<06539>
dan Media
<04074>
, yang boleh memandang
<07200>
wajah
<06440>
raja
<04428>
dan yang mempunyai kedudukan
<03427>
yang tinggi
<07223>
di dalam kerajaan
<04438>
--, tanya raja:
TL ITL ©

adapun orang yang terhampir
<07138>
kepada
<0413>
baginda itu, ia itu Karsena
<03771>
dan Setar
<08369>
dan Admata
<0133>
dan Tarsis
<08659>
dan Meresy
<04825>
dan Marsena
<04826>
dan Memukhan
<04462>
, ketujuh
<07651>
penghulu
<08269>
Farsi
<06539>
dan Medi
<04074>
, yang menghadap
<07200>
hadirat
<06440>
baginda
<04428>
dan duduk
<03427>
pada tempat yang mulia-mulia
<07223>
dalam kerajaan
<04438>
itu);
AYT ITL
dan orang-orang terdekat
<07138>
raja: Karsena
<03771>
, Setar
<08369>
, Admata
<0133>
, Tarsis
<08659>
, Meres
<04825>
, Marsena
<04826>
, dan Memukan
<04462>
, ketujuh
<07651>
pembesar
<08269>
dari Persia
<06539>
dan Media
<04074>
, yang bisa bertemu
<07200>

<06440>
raja
<04428>
dan memiliki kedudukan
<03427>
tinggi
<07223>
di kerajaan
<04438>
, [
<0413>
]
HEBREW
twklmb
<04438>
hnsar
<07223>
Mybsyh
<03427>
Klmh
<04428>
ynp
<06440>
yar
<07200>
ydmw
<04074>
orp
<06539>
yrv
<08269>
tebs
<07651>
Nkwmm
<04462>
anorm
<04826>
orm
<04825>
sysrt
<08659>
atmda
<0133>
rts
<08369>
ansrk
<03771>
wyla
<0413>
brqhw (1:14)
<07138>

TB+TSK (1974) ©

adapun yang terdekat kepada baginda ialah Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena dan Memukan, ketujuh pembesar Persia dan Media, yang boleh memandang wajah raja dan yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan--,tanya raja:


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=17&chapter=1&verse=14
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)