Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Nehemia 7:23

TB ©

bani Bezai: tiga ratus dua puluh empat orang;

AYT

keturunan Bezai, 324;

TL ©

Bani Bezai tiga ratus empat likur orang.

BIS ©

(7:8)

MILT

keturunan Bezai: tiga ratus dua puluh empat orang;

Shellabear 2011

bani Bezai, 324 orang;

AVB

bani Bezai, 324 orang;


TB ITL ©

bani
<01121>
Bezai
<01209>
: tiga
<07969>
ratus
<03967>
dua puluh
<06242>
empat
<0702>
orang;
TL ITL ©

Bani
<01121>
Bezai
<01209>
tiga
<07969>
ratus
<03967>
empat
<0702>
likur
<06242>
orang.
AYT ITL
keturunan
<01121>
Bezai
<01209>
, 324
<07969>

<03967>

<06242>

<0702>
; [
<00>
]
HEBREW
o
hebraw
<0702>
Myrve
<06242>
twam
<03967>
sls
<07969>
yub
<01209>
ynb (7:23)
<01121>

TB+TSK (1974) ©

bani Bezai: tiga ratus dua puluh empat orang;


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=16&chapter=7&verse=23
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)