Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Nehemia 11:29

TB ©

di En-Rimon, Zora, Yarmut,

AYT

di En-Rimon, di Zora, di Yarmut,

TL ©

dan di En-Rimon dan di Zora dan di Yarmut,

BIS ©

(11:25)

MILT

di En-Rimon, Zora, Yarmut,

Shellabear 2011

di En-Rimon, di Zora, di Yarmut,

AVB

di En-Rimon, di Zora, di Yarmut,


TB ITL ©

di En-Rimon
<05884>
, Zora
<06881>
, Yarmut
<03412>
,
TL ITL ©

dan di En-Rimon
<05884>
dan di Zora
<06881>
dan di Yarmut
<03412>
,
AYT ITL
di
<00>
En-Rimon
<05884>
, di Zora
<06881>
, di Yarmut
<03412>
,
HEBREW
twmrybw
<03412>
herubw
<06881>
Nwmr
<05884>
Nyebw (11:29)
<0>

TB+TSK (1974) ©

di En-Rimon, Zora, Yarmut,


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=16&chapter=11&verse=29
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)