Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Ezra 7:3

TB ©

bin Amarya bin Azarya bin Merayot

AYT

anak Amarya, anak Azarya, anak Merayot,

TL ©

bin Amarya bin Azarya bin Merayot

BIS ©

Amarya, Azarya, Merayot,

MILT

anak Amarya, anak Azarya, anak Merayot,

Shellabear 2011

bin Amarya bin Azarya bin Merayot

AVB

anak Amarya, anak Azarya, anak Merayot,


TB ITL ©

bin
<01121>
Amarya
<0568>
bin
<01121>
Azarya
<05838>
bin
<01121>
Merayot
<04812>
TL ITL ©

bin
<01121>
Amarya
<0568>
bin
<01121>
Azarya
<05838>
bin
<01121>
Merayot
<04812>
AYT ITL
anak
<01121>
Amarya
<0568>
, anak
<01121>
Azarya
<05838>
, anak
<01121>
Merayot
<04812>
,
HEBREW
twyrm
<04812>
Nb
<01121>
hyrze
<05838>
Nb
<01121>
hyrma
<0568>
Nb (7:3)
<01121>

TB+TSK (1974) ©

bin Amarya bin Azarya bin Merayot


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=15&chapter=7&verse=3
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)