Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Ezra 7:21

TB ©

Kemudian aku, raja Artahsasta, telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat, begini: segala yang diminta dari padamu oleh imam Ezra, ahli Taurat Allah semesta langit, haruslah dilaksanakan dengan seksama,

AYT

Aku, Raja Artahsasta, memberi perintah kepada semua bendahara yang ada di daerah seberang sungai: Apa saja yang diminta oleh Imam Ezra, ahli Hukum Allah semesta langit itu, harus disediakan dengan teliti.

TL ©

Maka sebab itu dari padaku, raja Artahsasta, keluarlah titah kepada segala penghulu bendahari yang di seberang sana sungai, hendaklah kamu perbuat dengan segera segala sesuatu yang dipinta padamu oleh Ezra, imam dan mufasir taurat Allah yang di sorga itu;

BIS ©

Kepada semua pengurus kas kerajaan di provinsi Efrat Barat aku perintahkan supaya apa saja yang diminta oleh Imam Ezra, ahli Hukum Allah penguasa di surga, diberikan kepadanya dengan segera,

MILT

Dan aku, Raja Artahsasta, telah membuat suatu keputusan untuk semua bendahara yang berada di daerah seberang sungai itu: Bahwa apa pun yang Imam Ezra, ahli kitab Allah Elohim 0426 surgawi, memintanya haruslah dilaksanakan dengan saksama,

Shellabear 2011

Aku, Raja Artahsasta, memberi perintah kepada semua bendahara di daerah seberang Sungai Efrat: Apa pun yang diminta darimu oleh Imam Uzair, ahli hukum Tuhan semesta langit itu, haruslah disediakan dengan seksama

AVB

Aku, Raja Artahsasta, memberikan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang Sungai Efrat: Hendaklah disediakan dengan saksama apa-apa pun yang diminta daripada kamu oleh Imam Ezra, ahli Taurat Allah semesta langit itu


TB ITL ©

Kemudian
<04481>
aku
<0576>
, raja
<04430>
Artahsasta
<0783>
, telah mengeluarkan
<07761>
perintah
<02942>
kepada semua
<03606>
bendahara
<01490>
di daerah seberang
<05675>
sungai Efrat
<05103>
, begini: segala
<03606>
yang
<01768>
diminta
<07593>
dari padamu oleh imam
<03549>
Ezra
<05831>
, ahli
<05613>
Taurat
<01882>
Allah
<0426>
semesta langit
<08065>
, haruslah dilaksanakan
<05648>
dengan seksama
<0629>
, [
<01768>

<01768>

<01768>
]
TL ITL ©

Maka sebab itu dari
<04481>
padaku
<0576>
, raja
<04430>
Artahsasta
<0783>
, keluarlah
<07761>
titah
<02942>
kepada segala
<03606>
penghulu bendahari
<01490>
yang
<01768>
di seberang
<05675>
sana sungai
<05103>
, hendaklah kamu perbuat
<05648>
dengan segera
<0629>
segala sesuatu
<03606>
yang
<01768>
dipinta
<07593>
padamu oleh Ezra
<05831>
, imam
<03549>
dan mufasir
<05613>
taurat
<01882>
Allah
<0426>
yang
<01768>
di sorga
<08065>
itu;
HEBREW
dbety
<05648>
anrpoa
<0629>
ayms
<08065>
hla
<0426>
yd
<01768>
atd
<01882>
rpo
<05613>
hnhk
<03549>
arze
<05831>
Nwknlasy
<07593>
yd
<01768>
lk
<03606>
yd
<01768>
hrhn
<05103>
rbeb
<05675>
yd
<01768>
ayrbzg
<01490>
lkl
<03606>
Mej
<02942>
Myv
<07761>
aklm
<04430>
atosxtra
<0783>
hna
<0576>
ynmw (7:21)
<04481>

TB+TSK (1974) ©

Kemudian aku, raja Artahsasta, telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat, begini: segala yang diminta dari padamu oleh imam Ezra, ahli Taurat Allah semesta langit, haruslah dilaksanakan dengan seksama,


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=15&chapter=7&verse=21
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)