Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Ezra 1:4

TB ©

Dan setiap orang yang tertinggal, di manapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem."

AYT

Siapa pun yang masih tertinggal, di tempat mana pun dia tinggal untuk sementara, biarlah orang-orang di tempat itu menolongnya dengan perak dan emas, dengan harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi Bait Allah yang ada di Yerusalem.”

TL ©

Maka barangsiapa yang ketinggalan kelak pada salah suatu tempat, ia menumpang seperti orang dagang, hendaklah segala orang isi tempatnya itu membantu akan dia dengan emas perak dan harta benda dan dengan binatang, dan lagi disertainya dengan suatu hadiah dari keridlaan hati bagi bait-Ullah, yang di Yeruzalem itu.

BIS ©

Jika ada seorang dari umat-Nya di tempat pembuangan ini yang memerlukan bantuan untuk dapat pulang, maka tetangga-tetangganya harus memberikan bantuan itu. Mereka harus memberikan kepadanya perak dan emas, bekal untuk di jalan serta binatang muatan, dan juga persembahan-persembahan untuk Rumah TUHAN di Yerusalem."

TSI

Dan siapa saja dari orang Israel yang akan tetap tinggal di Persia harus membantu mereka dengan menyumbangkan kekayaannya, yaitu emas, perak, ternak, dan bekal untuk perjalanan mereka, juga sumbangan untuk pembangunan rumah Allah di Yerusalem.”

MILT

Dan setiap orang yang tertinggal dari seluruh wilayah tempat ia mengembara ke sana, biarlah orang-orang wilayahnya menyokong dengan perak, dan dengan emas, dan dengan harta benda, dan dengan ternak, di samping persembahan sukarela untuk bait Allah Elohim 0430 yang ada di Yerusalem."

Shellabear 2011

Setiap umat-Nya yang masih hidup, di mana pun ia tinggal sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi Bait Allah di Yerusalem."

AVB

Setiap umat-Nya yang masih hidup, di mana-mana sahaja dia tinggal sebagai pendatang, hendaklah disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternakan, di samping persembahan sukarela bagi Rumah Allah di Yerusalem.”


TB ITL ©

Dan setiap
<03605>
orang yang tertinggal
<07604>
, di manapun
<0834>

<04725>

<03605>
ia
<01931>
ada sebagai pendatang
<01481>
, harus disokong
<05375>
oleh penduduk
<0376>
setempat
<04725>
dengan perak
<03701>
dan emas
<02091>
, harta benda
<07399>
dan ternak
<0929>
, di samping
<05973>
persembahan sukarela
<05071>
bagi rumah
<01004>
Allah
<0430>
yang
<0834>
ada di Yerusalem
<03389>
." [
<08033>
]
TL ITL ©

Maka barangsiapa
<03605>
yang ketinggalan
<07604>
kelak pada salah suatu
<03605>
tempat
<04725>
, ia
<01931>
menumpang
<01481>
seperti orang dagang
<08033>
, hendaklah
<05375>
segala orang
<0376>
isi tempatnya
<04725>
itu membantu akan dia dengan emas
<02091>
perak
<03701>
dan harta
<07399>
benda dan dengan binatang
<0929>
, dan lagi disertainya
<05973>
dengan suatu hadiah dari keridlaan hati
<05071>
bagi bait-Ullah
<0430>

<01004>
, yang
<0834>
di Yeruzalem
<03389>
itu.
AYT ITL
Siapa pun
<03605>
yang masih tertinggal
<07604>
, di tempat
<04725>
mana
<0834>
pun
<03605>
dia
<01931>
tinggal untuk sementara
<01481>
, biarlah orang-orang
<0376>
di tempat
<04725>
itu menolongnya
<05375>
dengan perak
<03701>
dan emas
<02091>
, dengan harta benda
<07399>
dan ternak
<0929>
, di samping
<05973>
persembahan sukarela
<05071>
bagi Bait
<01004>
Allah
<0430>
yang
<0834>
ada di Yerusalem
<03389>
.” [
<08033>
]
AVB ITL
Setiap
<03605>
umat-Nya yang masih hidup
<07604>
, di mana-mana
<03605>
sahaja
<04725>
dia
<01931>
tinggal sebagai pendatang
<01481>
, hendaklah disokong
<05375>
oleh penduduk
<0376>
setempat
<04725>
dengan perak
<03701>
dan emas
<02091>
, harta benda
<07399>
dan ternakan
<0929>
, di samping
<05973>
persembahan sukarela
<05071>
bagi Rumah
<01004>
Allah
<0430>
di
<0834>
Yerusalem
<03389>
.” [
<0834>

<08033>
]
HEBREW
Mlswryb
<03389>
rsa
<0834>
Myhlah
<0430>
tybl
<01004>
hbdnh
<05071>
Me
<05973>
hmhbbw
<0929>
swkrbw
<07399>
bhzbw
<02091>
Pokb
<03701>
wmqm
<04725>
ysna
<0376>
whwavny
<05375>
Ms
<08033>
rg
<01481>
awh
<01931>
rsa
<0834>
twmqmh
<04725>
lkm
<03605>
rasnh
<07604>
lkw (1:4)
<03605>

TB+TSK (1974) ©

Dan setiap orang yang tertinggal, di manapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem."


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=15&chapter=1&verse=4
Copyright © 2005-2023 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)