Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

2 Tawarikh 32:16

TB ©

Dan masih banyak lagi yang diucapkan pegawai-pegawai Sanherib itu menentang TUHAN Allah dan menentang Hizkia, hamba-Nya.

AYT

Masih banyak lagi yang diucapkan oleh pegawai-pegawai Sanherib menentang TUHAN, Allah, dan menentang Hizkia, hamba-Nya.

TL ©

Maka dengan beberapa perkataan lain lagi mereka itu menghujatkan Tuhan Allah dan mencelakan Yehizkia, hamba-Nya.

BIS ©

Masih banyak kata-kata lain yang diucapkan oleh utusan-utusan Asyur itu untuk menghina TUHAN Allah dan Hizkia, hamba TUHAN itu.

MILT

Dan masih banyak lagi pelayan-pelayannya berkata-kata terhadap TUHAN YAHWEH 03068, Allah Elohim 0430, dan terhadap Hizkia, hamba-Nya.

Shellabear 2011

Masih banyak lagi yang dikatakan oleh para pegawai Sanherib menentang ALLAH, Al-Khalik, dan menentang Hizkia, hamba-Nya.

AVB

Masih banyak lagi yang dikatakan oleh para pegawai Sanherib untuk menentang Tuhan Allah, dan menentang Hizkia, hamba-Nya.


TB ITL ©

Dan masih banyak lagi
<05750>
yang diucapkan
<01696>
pegawai-pegawai
<05650>
Sanherib itu menentang
<05921>
TUHAN
<03068>
Allah
<0430>
dan menentang
<05921>
Hizkia
<02396>
, hamba-Nya
<05650>
.
TL ITL ©

Maka dengan beberapa perkataan
<01696>
lain lagi
<05750>
mereka itu menghujatkan Tuhan
<03068>
Allah
<0430>
dan mencelakan Yehizkia
<02396>
, hamba-Nya
<05650>
.
AYT ITL
Masih banyak lagi
<05750>
yang diucapkan
<01696>
oleh pegawai-pegawai
<05650>
Sanherib menentang
<05921>
TUHAN
<03068>
, Allah
<0430>
, dan menentang
<05921>
Hizkia
<02396>
, hamba-Nya
<05650>
.
HEBREW
wdbe
<05650>
whyqzxy
<02396>
lew
<05921>
Myhlah
<0430>
hwhy
<03068>
le
<05921>
wydbe
<05650>
wrbd
<01696>
dwew (32:16)
<05750>

TB+TSK (1974) ©

Dan masih banyak lagi yang diucapkan pegawai-pegawai Sanherib itu menentang TUHAN Allah dan menentang Hizkia, hamba-Nya.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=14&chapter=32&verse=16
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)