Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

2 Tawarikh 31:3

TB ©

Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni: korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, korban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada bulan-bulan baru dan pada hari-hari raya, yang semuanya tertulis di dalam Taurat TUHAN.

AYT

Raja memberikan sumbangan dari harta miliknya untuk kurban bakaran, baik kurban bakaran pada pagi dan petang, maupun kurban bakaran pada hari-hari Sabat, pada bulan-bulan baru, dan pada hari-hari raya, seperti yang tertulis dalam Taurat TUHAN.

TL ©

Dan lagi ditentukannya bahagian baginda dari pada hartanya akan segala korban bakaran, yaitu akan korban bakaran pada pagi dan petang dan korban bakaran pada segala hari sabat dan pada segala bulan baharu dan segala hari raya yang tertentu, seperti tersurat di dalam taurat Tuhan.

BIS ©

Dari ternaknya sendiri raja menyumbang binatang-binatang yang diperlukan untuk kurban bakaran setiap pagi dan setiap sore, dan untuk kurban yang dipersembahkan pada hari Sabat, pada perayaan Bulan Baru, dan pada perayaan-perayaan lain seperti yang ditentukan dalam hukum-hukum TUHAN.

MILT

Raja memberi sumbangan untuk persembahan bakaran, untuk persembahan bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang; dan persembahan bakaran pada setiap hari Sabat, dan pada setiap bulan baru, dan pada setiap hari raya, yang semuanya tertulis di dalam torat TUHAN YAHWEH 03068.

Shellabear 2011

Raja memberikan sumbangan dari harta bendanya untuk kurban bakaran, baik kurban bakaran pada pagi dan petang hari maupun kurban bakaran pada hari-hari Sabat, pada bulan-bulan baru, dan pada hari-hari raya tertentu, seperti yang tertulis dalam hukum ALLAH.

AVB

Raja memberikan sumbangan daripada harta bendanya untuk korban bakaran, baik korban bakaran pada pagi dan petang hari mahupun korban bakaran pada hari-hari Sabat, pada bulan-bulan baru, dan pada hari-hari perayaan tertentu, seperti yang tertulis dalam hukum TUHAN.


TB ITL ©

Raja
<04428>
memberi sumbangan
<04521>
dari
<04480>
harta miliknya
<07399>
untuk korban bakaran
<05930>
, yakni: korban bakaran
<05930>
pada waktu pagi
<01242>
dan pada waktu petang
<06153>
, korban bakaran
<05930>
pada hari-hari Sabat
<07676>
dan pada bulan-bulan baru
<02320>
dan pada hari-hari raya
<04150>
, yang semuanya tertulis
<03789>
di dalam Taurat
<08451>
TUHAN
<03068>
.
TL ITL ©

Dan lagi ditentukannya
<04521>
bahagian baginda
<04428>
dari
<04480>
pada hartanya
<07399>
akan segala korban bakaran
<05930>
, yaitu akan korban bakaran
<05930>
pada pagi
<01242>
dan petang
<06153>
dan korban bakaran
<05930>
pada segala hari sabat
<07676>
dan pada segala bulan
<02320>
baharu dan segala hari raya yang tertentu
<04150>
, seperti tersurat
<03789>
di dalam taurat
<08451>
Tuhan
<03068>
.
AYT ITL
Raja
<04428>
memberikan sumbangan
<04521>
dari
<04480>
harta miliknya
<07399>
untuk kurban bakaran
<05930>
, baik kurban bakaran
<05930>
pada pagi
<01242>
dan petang
<06153>
, maupun kurban bakaran
<05930>
pada hari-hari Sabat
<07676>
, pada bulan-bulan baru
<02320>
, dan pada hari-hari raya
<04150>
, seperti yang tertulis
<03789>
dalam Taurat
<08451>
TUHAN
<03068>
.
AVB ITL
Raja
<04428>
memberikan sumbangan
<04521>
daripada
<04480>
harta bendanya
<07399>
untuk korban bakaran
<05930>
, baik korban bakaran
<05930>
pada pagi
<01242>
dan petang hari
<06153>
mahupun korban bakaran
<05930>
pada hari-hari Sabat
<07676>
, pada bulan-bulan baru
<02320>
, dan pada hari-hari perayaan tertentu
<04150>
, seperti yang tertulis
<03789>
dalam hukum
<08451>
TUHAN
<03068>
.
HEBREW
hwhy
<03068>
trwtb
<08451>
bwtkk
<03789>
Mydemlw
<04150>
Mysdxlw
<02320>
twtbsl
<07676>
twlehw
<05930>
brehw
<06153>
rqbh
<01242>
twlel
<05930>
twlel
<05930>
wswkr
<07399>
Nm
<04480>
Klmh
<04428>
tnmw (31:3)
<04521>

TB+TSK (1974) ©

Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni: korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, korban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada bulan-bulan baru dan pada hari-hari raya, yang semuanya tertulis di dalam Taurat TUHAN.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=14&chapter=31&verse=3
Copyright © 2005-2024 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)