Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

2 Tawarikh 25:6

TB ©

Selain itu ia menyewa seratus ribu pahlawan yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran seratus talenta perak.

AYT

Dia juga menyewa 100.000 pahlawan yang gagah perkasa dari Israel dengan upah seratus talenta perak.

TL ©

Tambahan pula diupahnya dari pada orang Israel seratus ribu orang perwira perkasa dengan seratus talenta perak.

BIS ©

Selain itu ia menyewa 100.000 prajurit dari Israel dengan bayaran kira-kira 3.400 kilogram perak.

MILT

Dan dia menyewa seratus ribu pejuang gagah perkasa dari seluruh Israel, dengan seratus talenta perak.

Shellabear 2011

Ia juga mengupah seratus ribu orang kesatria yang gagah perkasa dari Israil dengan bayaran seratus talenta perak.

AVB

Dia juga mengupah seratus ribu orang kesateria yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran seratus talenta perak.


TB ITL ©

Selain itu ia menyewa
<07936>
seratus
<03967>
ribu
<0505>
pahlawan
<01368>
yang gagah perkasa
<02428>
dari Israel
<03478>
dengan bayaran seratus
<03967>
talenta
<03603>
perak
<03701>
.
TL ITL ©

Tambahan pula diupahnya
<07936>
dari pada orang Israel
<03478>
seratus
<03967>
ribu
<0505>
orang perwira
<01368>
perkasa
<02428>
dengan seratus
<03967>
talenta
<03603>
perak
<03701>
.
AYT ITL
Dia juga menyewa
<07936>
100.000
<03967>

<0505>
pahlawan
<01368>
yang gagah perkasa
<02428>
dari Israel
<03478>
dengan upah seratus
<03967>
talenta
<03603>
perak
<03701>
.
HEBREW
Pok
<03701>
rkk
<03603>
hamb
<03967>
lyx
<02428>
rwbg
<01368>
Pla
<0505>
ham
<03967>
larvym
<03478>
rkvyw (25:6)
<07936>

TB+TSK (1974) ©

Selain itu ia menyewa seratus ribu pahlawan yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran seratus talenta perak.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=14&chapter=25&verse=6
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)