Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

2 Tawarikh 22:2

TB ©

Ahazia berumur empat puluh dua tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalya, cucu Omri.

AYT

Ahazia berumur 42 tahun saat dia menjadi raja. Dia memerintah di Yerusalem selama satu tahun. Nama ibunya adalah Atalya, cucu Omri.

TL ©

Adapun umur Ahazia pada masa ia naik raja itu empat puluh dua tahun, dan kerajaanlah ia di Yeruzalem setahun lamanya; maka nama bunda baginda itu Atalia, anak Omri.

BIS ©

Ahazia menjadi raja pada usia 22 tahun, dan ia memerintah di Yerusalem selama satu tahun. Ahazia juga hidup seperti keluarga Raja Ahab, karena Atalya ibunya menasihatkan dia untuk melakukan yang jahat. Atalya adalah putri Raja Ahab, cucu Omri raja Israel.

MILT

Ahazia berumur empat puluh dua tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya dia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya dialah Atalya anak perempuan Omri.

Shellabear 2011

Ahazia berumur empat puluh dua tahun pada waktu ia naik takhta, dan ia bertakhta di Yerusalem satu tahun lamanya. Nama ibunya ialah Atalya binti Omri.

AVB

Ahazia berumur dua puluh dua tahun ketika dia menaiki takhta , dan dia bertakhta di Yerusalem selama satu tahun. Nama ibunya ialah Atalya anak Omri.


TB ITL ©

Ahazia
<0274>
berumur
<01121>
empat puluh
<0705>
dua
<08147>
tahun
<08141>
pada waktu ia menjadi raja
<04427>
dan setahun
<0259>

<08141>
lamanya ia memerintah
<04427>
di Yerusalem
<03389>
. Nama
<08034>
ibunya
<0517>
ialah Atalya
<06271>
, cucu
<01323>
Omri
<06018>
.
TL ITL ©

Adapun umur
<01121>
Ahazia
<0274>
pada masa ia naik raja
<04427>
itu empat
<0705>
puluh dua
<08147>
tahun
<08141>
, dan kerajaanlah
<04427>
ia di Yeruzalem
<03389>
setahun
<0259>

<08141>
lamanya; maka nama
<08034>
bunda
<0517>
baginda itu Atalia
<06271>
, anak
<01323>
Omri
<06018>
.
AYT ITL
Ahazia
<0274>
berumur
<01121>
42
<0705>

<08147>
tahun
<08141>
saat dia menjadi raja
<04427>
. Dia memerintah
<04427>
di Yerusalem
<03389>
selama satu
<0259>
tahun
<08141>
. Nama
<08034>
ibunya
<0517>
adalah Atalya
<06271>
, cucu
<01323>
Omri
<06018>
.
HEBREW
yrme
<06018>
tb
<01323>
whylte
<06271>
wma
<0517>
Msw
<08034>
Mlswryb
<03389>
Klm
<04427>
txa
<0259>
hnsw
<08141>
wklmb
<04427>
whyzxa
<0274>
hns
<08141>
Mytsw
<08147>
Myebra
<0705>
Nb (22:2)
<01121>

TB+TSK (1974) ©

Ahazia berumur empat puluh dua tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalya, cucu Omri.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=14&chapter=22&verse=2
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)