Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

2 Tawarikh 18:33

TB ©

Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja, dan mengenai raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya: "Putar! Bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka."

AYT

Ada seseorang yang menarik anak panahnya dengan sembarangan dan mengenai raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Lalu, dia berkata kepada pengemudi keretanya, “Putar arah dan bawa aku keluar dari pertempuran. Aku terluka.”

TL ©

Maka pada ketika itu adalah seorang-orang laskar mengedangkan busurnya dengan tiada sengajanya, lalu memanah, terkena kepada baginda raja Israel antara perhubungan baju zirha. Maka titah baginda kepada orang yang mengepalakan ratanya: Balikkanlah rata ini dengan tanganmu dan hantarlah akan daku keluar dari dalam peperangan, karena aku sudah luka.

BIS ©

Secara kebetulan seorang prajurit Siria melepaskan anak panahnya tanpa mengarahkannya ke sasaran tertentu. Tetapi anak panah itu mengenai Ahab dan menembus baju perangnya pada bagian sambungannya. "Aku kena!" seru Ahab kepada pengemudi keretanya, "Putar dan bawalah aku ke luar dari pertempuran!"

MILT

Lalu, seorang pria melentur busurnya dengan sembarangan, dan mengenai raja Israel tepat di antara sambungan baju zirah itu. Kemudian dia berkata kepada kusir keretanya, "Putar kendalimu, dan engkau harus membawa aku keluar dari perkemahan ini, karena aku telah terluka!"

Shellabear 2011

Lalu seseorang menarik busur panah secara sembarang saja dan memanah raja Israil di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian raja berkata kepada pengemudi keretanya, "Putar arah! Bawa aku keluar dari pertempuran ini, karena aku terluka!"

AVB

Akan tetapi, ada seseorang menarik busur panah secara sembarangan sahaja lalu memanah raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian raja berkata kepada pengemudi ratanya, “Putar arah! Bawa aku keluar daripada pertempuran ini, kerana aku terluka!”


TB ITL ©

Tetapi seseorang
<0376>
menarik
<04900>
panahnya
<07198>
dan menembak
<05221>
dengan sembarangan
<08537>
saja, dan mengenai raja
<04428>
Israel
<03478>
di antara
<0996>
sambungan
<01694>
baju zirahnya
<08302>
. Kemudian ia berkata
<0559>
kepada pengemudi keretanya
<07395>
: "Putar
<03027>

<02015>
! Bawa aku keluar
<03318>
dari
<04480>
pertempuran
<04264>
, sebab
<03588>
aku sudah luka
<02470>
." [
<0996>
]
TL ITL ©

Maka pada ketika itu adalah seorang-orang
<0376>
laskar mengedangkan
<04900>
busurnya
<07198>
dengan tiada sengajanya
<08537>
, lalu memanah
<05221>
, terkena kepada baginda raja
<04428>
Israel
<03478>
antara
<0996>
perhubungan
<01694>
baju zirha
<08302>
. Maka titah
<0559>
baginda kepada orang yang mengepalakan
<07395>
ratanya: Balikkanlah
<02015>
rata ini dengan tanganmu
<03027>
dan hantarlah akan daku keluar
<03318>
dari
<04480>
dalam peperangan
<04264>
, karena
<03588>
aku sudah luka
<02470>
.
HEBREW
ytylxh
<02470>
yk
<03588>
hnxmh
<04264>
Nm
<04480>
yntauwhw
<03318>
*Kdy {Kydy}
<03027>
Kph
<02015>
bkrl
<07395>
rmayw
<0559>
Nyrsh
<08302>
Nybw
<0996>
Myqbdh
<01694>
Nyb
<0996>
larvy
<03478>
Klm
<04428>
ta
<0853>
Kyw
<05221>
wmtl
<08537>
tsqb
<07198>
Ksm
<04900>
syaw (18:33)
<0376>

TB+TSK (1974) ©

Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja, dan mengenai raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya: "Putar! Bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka."


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=14&chapter=18&verse=33
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)