Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

1 Tawarikh 8:14

TB ©

Ahyo, Sasak, Yeremot,

AYT

Ahyo, Sasak, Yeremot,

TL ©

Dan lagi Ahyo dan Sasak dan Yeremot,

BIS ©

Keturunan Beria adalah Ahyo, Sasak, Yeremot, Zebaja, Arad, Eder, Mikhael, Yispa dan Yoha.

MILT

dan Ahyo, dan Sasak, dan Yeremot,

Shellabear 2011

Ahyo, Sasak, Yeremot,

AVB

Ahio, Sasak, Yeremot,


TB ITL ©

Ahyo
<0283>
, Sasak
<08349>
, Yeremot
<03406>
,
TL ITL ©

Dan lagi Ahyo
<0283>
dan Sasak
<08349>
dan Yeremot
<03406>
,
AYT ITL
Ahyo
<0283>
, Sasak
<08349>
, Yeremot
<03406>
,
HEBREW
twmryw
<03406>
qss
<08349>
wyxaw (8:14)
<0283>

TB+TSK (1974) ©

Ahyo, Sasak, Yeremot,


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=13&chapter=8&verse=14
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)