Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

1 Tawarikh 4:41

TB ©

Orang-orang yang namanya tertulis ini datang dalam zaman Hizkia, raja Yehuda, dan memusnahkan kemah-kemah orang Ham dan orang Meunim yang terdapat di sana dan menumpas mereka; demikianlah sampai hari ini. Kemudian mereka menduduki tempat orang-orang itu, sebab di sana ada padang rumput bagi kambing domba mereka.

AYT

Mereka yang namanya tercatat ini datang pada zaman Hizkia, raja Yehuda. Mereka menyerang tenda-tenda orang Het dan orang Meunim yang ada di sana dan memusnahkan orang-orang itu seluruhnya sampai saat ini. Lalu, mereka menempatinya untuk menggantikan orang-orang itu, sebab di sana ada padang rumput untuk kawanan ternak mereka.

TL ©

Maka sekalian ini, yang punya nama disuratkan dengan kepujian pada zaman Hizkia, raja orang Yehuda, ia itu datang ke sana, dirobohkannya segala kemah dan rumah orang itu dan segala sesuatu yang didapatinya di sana, dan ditumpasnya akan orang itu sampai kepada hari ini, lalu duduklah mereka itu pada tempatnya, karena di sana adalah cukup tanah rumput akan segala kambing domba mereka itu.

BIS ©

Pada zaman Hizkia raja Yehuda keturunan Simeon tersebut menyerbu Gedor. Mereka menghancurkan kemah-kemah penduduk kota itu dan orang Meunim, lalu mengusir penduduknya. Kemudian mereka menetap di sana karena banyak padang rumputnya untuk ternak mereka.

MILT

Dan nama-nama ini tertulis dari zaman Hizkia, raja Yehuda, dan membongkar kemah-kemah dan tempat tinggal mereka yang ditemukan di sana dan memusnahkan seluruhnya sampai hari ini. Dan mereka tinggal di tempatnya, karena di sana ada padang rumput untuk kawanan ternak mereka.

Shellabear 2011

Orang-orang yang tertulis namanya ini datang pada zaman Hizkia, raja Yuda. Mereka menyerang perkemahan orang Ham serta orang Meunim yang ada di sana dan menumpasnya. Demikianlah sampai hari ini. Mereka menduduki tempat orang-orang itu, karena di sana terdapat padang rumput bagi kawanan kambing domba mereka.

AVB

Orang yang tertulis nama mereka datang pada zaman Hizkia, raja Yehuda. Mereka menyerang perkhemahan orang Ham serta orang Meunim yang ada di sana dan menumpaskan mereka itu. Demikianlah sampai hari ini. Mereka menduduki tempat orang itu, kerana di sana terdapat padang rumput bagi kawanan ternakan mereka.


TB ITL ©

Orang-orang yang namanya
<08034>
tertulis
<03789>
ini
<0428>
datang
<0935>
dalam zaman
<03117>
Hizkia
<02396>
, raja
<04428>
Yehuda
<03063>
, dan memusnahkan
<05221>
kemah-kemah
<0168>
orang Ham dan orang Meunim
<04586>
yang
<0834>
terdapat
<04672>
di sana
<08033>
dan menumpas
<02763>
mereka; demikianlah sampai
<05704>
hari
<03117>
ini
<02088>
. Kemudian mereka menduduki
<03427>
tempat
<08478>
orang-orang itu, sebab
<03588>
di sana
<08033>
ada padang rumput
<04829>
bagi kambing domba
<06629>
mereka.
TL ITL ©

Maka sekalian ini
<0428>
, yang punya nama
<08034>
disuratkan
<03789>
dengan kepujian pada zaman
<03117>
Hizkia
<02396>
, raja
<04428>
orang Yehuda
<03063>
, ia itu datang
<0935>
ke sana, dirobohkannya
<05221>
segala kemah
<0168>
dan rumah
<04586>
orang itu dan segala sesuatu yang
<0834>
didapatinya
<04672>
di sana
<08033>
, dan ditumpasnya
<02763>
akan orang itu sampai
<05704>
kepada hari
<03117>
ini
<02088>
, lalu duduklah
<03427>
mereka itu pada tempatnya
<08478>
, karena
<03588>
di sana
<08033>
adalah cukup tanah rumput
<04829>
akan segala kambing domba
<06629>
mereka itu.
AYT ITL
Mereka yang namanya
<08034>
tercatat
<03789>
ini
<0428>
datang
<0935>
pada zaman
<03117>
Hizkia
<02396>
, raja
<04428>
Yehuda
<03063>
. Mereka menyerang
<05221>
tenda-tenda
<0168>
orang Het dan orang Meunim
<04586>
yang
<0834>
ada
<04672>
di sana
<08033>
dan memusnahkan
<02763>

<0>
orang-orang itu seluruhnya
<0>

<02763>
sampai
<05704>
saat
<03117>
ini
<02088>
. Lalu, mereka menempatinya
<03427>
untuk menggantikan
<08478>
orang-orang itu, sebab
<03588>
di sana
<08033>
ada padang rumput
<04829>
untuk kawanan ternak
<06629>
mereka. [
<0853>

<0853>
]
HEBREW
Ms
<08033>
Mnaul
<06629>
herm
<04829>
yk
<03588>
Mhytxt
<08478>
wbsyw
<03427>
hzh
<02088>
Mwyh
<03117>
de
<05704>
Mmyrxyw
<02763>
hms
<08033>
waumn
<04672>
rsa
<0834>
*Mynwemh {Mynyemh}
<04586>
taw
<0853>
Mhylha
<0168>
ta
<0853>
wkyw
<05221>
hdwhy
<03063>
Klm
<04428>
whyqzxy
<02396>
ymyb
<03117>
twmsb
<08034>
Mybwtkh
<03789>
hla
<0428>
wabyw (4:41)
<0935>

TB+TSK (1974) ©

Orang-orang yang namanya tertulis ini datang dalam zaman Hizkia, raja Yehuda, dan memusnahkan kemah-kemah orang Ham dan orang Meunim yang terdapat di sana dan menumpas mereka; demikianlah sampai hari ini. Kemudian mereka menduduki tempat orang-orang itu, sebab di sana ada padang rumput bagi kambing domba mereka.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=13&chapter=4&verse=41
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)