Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

1 Tawarikh 26:28

TB ©

Juga segala yang dikuduskan oleh Samuel, pelihat itu, oleh Saul bin Kish, oleh Abner bin Ner dan oleh Yoab, anak Zeruya, ya segala barang yang dikuduskan ada di bawah pengawasan Selomit beserta sanak saudaranya.

AYT

Juga, semua barang yang telah dikuduskan oleh Samuel, pelihat itu, oleh Saul, anak Kish; oleh Abner, anak Ner; dan oleh Yoab, anak Zeruya. Semua barang yang dikhususkan ini berada di bawah pengawasan Selomit dan saudara-saudaranya.

TL ©

Dan lagi segala sesuatu yang disucikan oleh Semuel, penilik itu, dan oleh Saul bin Kisy dan oleh Abner bin Ner dan Yoab bin Zeruya, segala sesuatu yang disucikannya itu adalah di bawah perintah Selomit dan segala saudaranya.

BIS ©

Singkatnya, Selomit dan keluarganya bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah diserahkan untuk dipakai khusus dalam Rumah TUHAN, termasuk persembahan-persembahan yang melalui Nabi Samuel telah diserahkan oleh Raja Saul, oleh Abner anak Ner, dan oleh Yoab anak Zeruya.

MILT

Juga semua barang yang Samuel, pelihat itu, dan Saul anak Kish, dan Abner anak Ner, dan Yoab anak Zeruya persembahkan; semuanya di bawah pengawasan Selomit beserta sanak saudaranya.

Shellabear 2011

Juga semua yang dikhususkan oleh Samuil, pelihat itu, oleh Saul bin Kis, oleh Abner bin Ner, dan oleh Yoab anak Zeruya -- semua barang yang dikhususkan -- berada di bawah pengawasan Selomit serta saudara-saudaranya.

AVB

Juga semua yang ditakdiskan oleh Samuel, pelihat itu, oleh Saul anak Kish, oleh Abner anak Ner, dan oleh Yoab anak Zeruya – semua barang yang ditakdiskan – berada di bawah pengawasan Selomit serta para saudaranya.


TB ITL ©

Juga segala
<03605>
yang dikuduskan
<06942>
oleh Samuel
<08050>
, pelihat
<07200>
itu, oleh Saul
<07586>
bin
<01121>
Kish
<07027>
, oleh Abner
<074>
bin
<01121>
Ner
<05369>
dan oleh Yoab
<03097>
, anak
<01121>
Zeruya
<06870>
, ya segala
<03605>
barang yang dikuduskan
<06942>
ada di bawah
<05921>
pengawasan
<03027>
Selomit
<08019>
beserta sanak saudaranya
<0251>
.
TL ITL ©

Dan lagi segala sesuatu
<03605>
yang disucikan
<06942>
oleh Semuel
<08050>
, penilik
<07200>
itu, dan oleh
<07200>
Saul
<07586>
bin
<01121>
Kisy
<07027>
dan oleh Abner
<074>
bin
<01121>
Ner
<05369>
dan Yoab
<03097>
bin
<01121>
Zeruya
<06870>
, segala sesuatu
<03605>
yang disucikannya
<06942>
itu adalah di bawah perintah
<03027>
Selomit
<08019>
dan segala saudaranya
<0251>
.
AYT ITL
Juga, semua
<03605>
barang yang telah dikuduskan
<06942>
oleh Samuel
<08050>
, pelihat
<07200>
itu, oleh Saul
<07586>
, anak
<01121>
Kish
<07027>
; oleh Abner
<074>
, anak
<01121>
Ner
<05369>
; dan oleh Yoab
<03097>
, anak
<01121>
Zeruya
<06870>
. Semua
<03605>
barang yang dikhususkan
<06942>
ini berada di
<05921>
bawah
<03027>
pengawasan Selomit
<08019>
dan saudara-saudaranya
<0251>
. [
<00>
]
HEBREW
P
wyxaw
<0251>
tymls
<08019>
dy
<03027>
le
<05921>
sydqmh
<06942>
lk
<03605>
hywru
<06870>
Nb
<01121>
bawyw
<03097>
rn
<05369>
Nb
<01121>
rnbaw
<074>
syq
<07027>
Nb
<01121>
lwasw
<07586>
harh
<07200>
lawms
<08050>
sydqhh
<06942>
lkw (26:28)
<03605>

TB+TSK (1974) ©

Juga segala yang dikuduskan oleh Samuel, pelihat itu, oleh Saul bin Kish, oleh Abner bin Ner dan oleh Yoab, anak Zeruya, ya segala barang yang dikuduskan ada di bawah pengawasan Selomit beserta sanak saudaranya.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=13&chapter=26&verse=28
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)