Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

1 Tawarikh 21:20

TB ©

Ornan sedang mengirik gandum; ketika ia memalingkan diri, dilihatnyalah malaikat itu; keempat anaknya yang bersama-sama dengan dia menyembunyikan diri.

AYT

Pada saat itu, Ornan sedang mengirik gandum. Ornan berpaling dan melihat malaikat itu. Keempat anaknya yang ada bersamanya menyembunyikan diri.

TL ©

Maka apabila Ornan berpaling dirinya dan terlihatlah ia akan malaekat itu, maka keempat orang anaknya laki-laki yang sertanya itu menyembunyikan dirinya; adapun Ornan itu tengah mengirik gandum.

BIS ©

Di tempat pengirikan gandum itu Arauna dan empat orang anaknya yang laki-laki sedang mengirik gandum. Melihat malaikat itu, keempat anak Arauna itu lari bersembunyi.

MILT

Kemudian Ornan berbalik dan melihat malaikat itu, dan keempat anaknya yang bersama dia menyembunyikan diri; dan Ornan sedang mengirik gandum.

Shellabear 2011

Pada waktu itu Ornan tengah mengirik gandum. Ketika ia berpaling, dilihatnya malaikat itu, lalu keempat anaknya yang ada bersamanya pun menyembunyikan diri.

AVB

Pada waktu itu Ornan sedang mengirik gandum. Ketika dia berpaling, dilihatnya malaikat itu, lalu keempat-empat orang anaknya yang ada bersama-samanya pun menyembunyikan diri.


TB ITL ©

Ornan
<0771>
sedang mengirik
<01758>
gandum
<02406>
; ketika ia
<0771>
memalingkan diri
<07725>
, dilihatnyalah
<07200>
malaikat
<04397>
itu; keempat
<0702>
anaknya
<01121>
yang bersama-sama dengan
<05973>
dia menyembunyikan
<02244>
diri.
TL ITL ©

Maka apabila Ornan
<0771>
berpaling
<07725>
dirinya dan terlihatlah
<07200>
ia akan
<0853>
malaekat
<04397>
itu, maka keempat
<0702>
orang anaknya
<01121>
laki-laki yang sertanya
<05973>
itu menyembunyikan
<02244>
dirinya; adapun Ornan
<0771>
itu tengah mengirik
<01758>
gandum
<02406>
.
AYT ITL
Pada saat itu, Ornan
<0771>
sedang mengirik
<01758>
gandum
<02406>
. Ornan
<0771>
berpaling
<07725>
dan melihat
<07200>
malaikat
<04397>
itu. Keempat
<0702>
anaknya
<01121>
yang ada bersamanya
<05973>
menyembunyikan diri
<02244>
. [
<0853>
]
AVB ITL
Pada waktu itu Ornan
<0771>
sedang mengirik
<01758>
gandum
<02406>
. Ketika dia berpaling
<07725>
, dilihatnya
<07200>
malaikat
<04397>
itu, lalu keempat-empat
<0702>
orang anaknya
<01121>
yang ada bersama-samanya
<05973>
pun menyembunyikan
<02244>
diri. [
<0771>

<0853>
]
HEBREW
Myjx
<02406>
sd
<01758>
Nnraw
<0771>
Myabxtm
<02244>
wme
<05973>
wynb
<01121>
tebraw
<0702>
Kalmh
<04397>
ta
<0853>
aryw
<07200>
Nnra
<0771>
bsyw (21:20)
<07725>

TB+TSK (1974) ©

Ornan sedang mengirik gandum; ketika ia memalingkan diri, dilihatnyalah malaikat itu; keempat anaknya yang bersama-sama dengan dia menyembunyikan diri.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=13&chapter=21&verse=20
Copyright © 2005-2022 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)