Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

1 Tawarikh 13:2

TB ©

Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel: "Jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan TUHAN, Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel, dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah penggembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita.

AYT

Kemudian, Daud berkata kepada seluruh umat Israel, “Jika ini baik bagimu dan berkenan kepada TUHAN, Allah kita, mari kita menyampaikan berita kepada saudara-saudara kita yang tinggal di seluruh tanah Israel, juga kepada para imam dan orang-orang Lewi yang tinggal di kota-kota mereka dengan padang-padang rumputnya agar mereka berkumpul kepada kita.

TL ©

Maka titah Daud kepada segenap perhimpunan orang Israel: Jikalau pada sangkamu baik dan setuju dengan kehendak Tuhan, Allah kita, mari kita menyuruhkan utusan ke mana-mana, kepada segala saudara kita yang lain dalam segala negeri orang Israel, dan lagi kepada segala imam dan segala orang Lewipun dalam negeri-negeri bahagian mereka itu, supaya mereka itu sekalian dihimpunkan kepada kita.

BIS ©

Lalu ia berkata kepada semua orang itu, "Kalau saudara-saudara setuju, dan diperkenankan TUHAN, Allah kita, baiklah kita mengirim utusan kepada para imam dan orang-orang Lewi di desa-desa mereka, serta seluruh bangsa kita yang lainnya untuk menyuruh mereka datang berkumpul dengan kita di sini.

MILT

Berkatalah Daud kepada seluruh jemaat Israel, "Jika ini baik bagimu dan berkenan kepada TUHAN YAHWEH 03068, Allah Elohim 0430 kita, kita akan mengutus orang kepada saudara-saudara kita yang tinggal di seluruh tanah Israel, dan bersama mereka para imam dan orang-orang Lewi di kota-kota di tanah padang; dan mereka akan dikumpulkan kepada kita."

Shellabear 2011

Setelah itu Daud berkata kepada seluruh jemaah Israil, "Jika baik menurutmu dan jika hal ini berasal dari ALLAH, Tuhan kita, mari kita kirim utusan untuk menyiarkan kabar kepada saudara-saudara kita yang lain di seluruh Tanah Israil, juga kepada para imam dan orang-orang Lewi yang tinggal dengan mereka di kota-kota yang dikelilingi padang penggembalaan, supaya mereka berkumpul bersama kita.

AVB

Setelah itu, Daud berkata kepada seluruh jemaah Israel, “Jika baik menurutmu dan jika hal ini berasal daripada TUHAN, Allah kita, mari kita kirim utusan untuk menyiarkan khabar kepada saudara-saudara kita yang lain di seluruh Tanah Israel, juga kepada para imam dan bani Lewi yang tinggal dengan mereka di kota-kota yang dikelilingi padang ragut, supaya mereka berkumpul bersama kita.


TB ITL ©

Berkatalah
<0559>
Daud
<01732>
kepada seluruh
<03605>
jemaah
<06951>
Israel
<03478>
: "Jika
<0518>
kamu anggap baik
<02895>
dan jika diperkenankan TUHAN
<03068>
, Allah
<0430>
kita, baiklah kita menyuruh
<07971>
orang kepada
<05921>
saudara-saudara
<0251>
kita yang masih tinggal
<07604>
di daerah-daerah
<0776>
orang Israel
<03478>
, dan di samping itu kepada
<05973>
para imam
<03548>
dan orang-orang Lewi
<03881>
yang ada di kota-kota
<05892>
yang dikelilingi tanah penggembalaan
<04054>
mereka, supaya mereka berkumpul
<06908>
kepada
<0413>
kita. [
<05921>

<04480>

<06555>

<03605>
]
TL ITL ©

Maka titah
<0559>
Daud
<01732>
kepada segenap
<03605>
perhimpunan
<06951>
orang Israel
<03478>
: Jikalau
<0518>
pada
<05921>
sangkamu baik dan setuju
<02895>
dengan
<04480>
kehendak Tuhan
<03068>
, Allah
<0430>
kita, mari kita menyuruhkan
<07971>
utusan ke mana-mana, kepada
<05921>
segala saudara
<0251>
kita yang lain dalam segala
<03605>
negeri
<0776>
orang Israel
<03478>
, dan lagi kepada
<05973>
segala imam
<03548>
dan segala orang Lewipun
<03881>
dalam negeri-negeri bahagian
<04054>

<05892>
mereka itu, supaya mereka itu sekalian dihimpunkan
<06908>
kepada
<0413>
kita.
AYT ITL
Kemudian, Daud
<01732>
berkata
<0559>
kepada seluruh
<03605>
umat
<06951>
Israel
<03478>
, “Jika
<0518>
ini baik bagimu dan berkenan
<02895>
kepada TUHAN
<03068>
, Allah
<0430>
kita, mari kita menyampaikan
<07971>
berita kepada
<05921>
saudara-saudara
<0251>
kita yang tinggal
<07604>
di seluruh
<03605>
tanah
<0776>
Israel
<03478>
, juga kepada
<05973>
para imam
<03548>
dan orang-orang Lewi
<03881>
yang tinggal di kota-kota
<05892>
mereka dengan padang-padang rumputnya
<04054>
agar mereka berkumpul
<06908>
kepada
<0413>
kita. [
<05921>

<04480>

<06555>
]
HEBREW
wnyla
<0413>
wubqyw
<06908>
Mhysrgm
<04054>
yreb
<05892>
Mywlhw
<03881>
Mynhkh
<03548>
Mhmew
<05973>
larvy
<03478>
twura
<0776>
lkb
<03605>
Myrasnh
<07604>
wnyxa
<0251>
le
<05921>
hxlsn
<07971>
hurpn
<06555>
wnyhla
<0430>
hwhy
<03068>
Nmw
<04480>
bwj
<02895>
Mkyle
<05921>
Ma
<0518>
larvy
<03478>
lhq
<06951>
lkl
<03605>
dywd
<01732>
rmayw (13:2)
<0559>

TB+TSK (1974) ©

Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel: "Jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan TUHAN, Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel, dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah penggembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=13&chapter=13&verse=2
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)