Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

1 Tawarikh 11:13

TB ©

Ia ada bersama-sama Daud di Pas-Damim, ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana; ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin,

AYT

Dia ada bersama Daud di Pas-Damim ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Di sebidang tanah penuh jelai di sana, ketika pasukan telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin,

TL ©

Dan iapun adalah serta dengan Daud di Pas-Damim, tatkala orang Filistin berhimpun di sana hendak berperang, maka adalah di sana suatu bendang penuh dengan syeir, maka orang banyak itupun larilah dari hadapan orang Filistin.

BIS ©

Dalam pertempuran di Pas-Damim ia berjuang di pihak Daud melawan orang Filistin. Ketika tentara Israel mulai melarikan diri, dia dan anak buahnya bertahan di tengah-tengah sebuah ladang gandum dan bertempur melawan orang-orang Filistin itu. Lalu TUHAN memberikan kemenangan yang besar kepadanya.

MILT

dia ada bersama Daud di Pas-Damim, ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang; dan ada sebidang tanah ladang yang penuh jelai, dan rakyat telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin,

Shellabear 2011

Dialah yang menyertai Daud di Pas-Damim ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Di sepetak ladang penuh jelai di sana -- sementara pasukan telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin --

AVB

Dialah yang menyertai Daud di Pas-Damim ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sepetak ladang yang penuh dengan pokok barli di sana – ketika pasukan telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin –


TB ITL ©

Ia
<01931>
ada
<01961>
bersama-sama
<05973>
Daud
<01732>
di Pas-Damim
<06450>
, ketika orang Filistin
<06430>
berkumpul
<0622>
di sana
<08033>
untuk berperang
<04421>
. Ada
<01961>
sebidang
<02513>
tanah ladang
<07704>
penuh
<04392>
jelai
<08184>
di sana; ketika tentara
<05971>
melarikan diri
<05127>
dari hadapan
<06440>
orang Filistin
<06430>
,
TL ITL ©

Dan iapun
<01931>
adalah
<01961>
serta
<05973>
dengan Daud
<01732>
di Pas-Damim
<06450>
, tatkala orang Filistin
<06430>
berhimpun
<0622>
di sana
<08033>
hendak berperang
<04421>
, maka adalah
<01961>
di sana suatu bendang
<07704>
penuh
<04392>
dengan syeir
<08184>
, maka orang banyak
<05971>
itupun larilah
<05127>
dari hadapan
<06440>
orang Filistin
<06430>
.
AYT ITL
Dia
<01931>
ada
<01961>
bersama
<05973>
Daud
<01732>
di Pas-Damim
<06450>
ketika orang Filistin
<06430>
berkumpul
<0622>
di sana
<08033>
untuk berperang
<04421>
. Di sebidang
<02513>
tanah
<07704>
penuh
<04392>
jelai
<08184>
di sana, ketika pasukan
<05971>
telah melarikan diri
<05127>
dari hadapan
<06440>
orang Filistin
<06430>
, [
<00>

<01961>
]
AVB ITL
Dialah
<01931>
yang menyertai
<01961>

<05973>
Daud
<01732>
di Pas-Damim
<06450>
ketika orang Filistin
<06430>
berkumpul
<0622>
di sana
<08033>
untuk berperang
<04421>
. Ada sepetak
<02513>
ladang
<07704>
yang penuh
<04392>
dengan pokok barli
<08184>
di sana – ketika pasukan
<05971>
telah melarikan diri
<05127>
dari hadapan
<06440>
orang Filistin
<06430>
– [
<00>

<01961>
]
HEBREW
Mytslp
<06430>
ynpm
<06440>
won
<05127>
Mehw
<05971>
Myrwev
<08184>
halm
<04392>
hdvh
<07704>
tqlx
<02513>
yhtw
<01961>
hmxlml
<04421>
Ms
<08033>
wpoan
<0622>
Mytslphw
<06430>
Mymd
<06450>
opb
<0>
dywd
<01732>
Me
<05973>
hyh
<01961>
awh (11:13)
<01931>

TB+TSK (1974) ©

Ia ada bersama-sama Daud di Pas-Damim, ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana; ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin,


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=13&chapter=11&verse=13
Copyright © 2005-2022 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)