Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Tawarikh 1:38

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Taw 1:38

Anak-anak Seir ialah Lotan, Syobal, Zibeon, Ana, Disyon, Ezer dan Disyan.

AYT (2018)

Anak-anak Seir adalah Lotan, Syobal, Zibeon, Ana, Disyon, Ezer, dan Disyan.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Taw 1:38

Maka bani Seir itulah Lotan dan Syobal dan Zibeon dan Ana dan Disyon dan Ezar dan Disyan.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Taw 1:38

Penduduk asli tanah Edom adalah keturunan anak-anak Seir, yaitu Lotan, Syobal, Zibeon, Ana, Disyon, Ezer dan Disyan. Anak-anak lelaki Lotan ialah Hori dan Homam. Lotan mempunyai seorang saudara perempuan bernama Timna. Anak-anak lelaki Syobal ialah Alyan, Manahat, Ebal, Syefi dan Onam. Anak-anak lelaki Zibeon ialah Aya dan Ana. Anak Ana ialah Disyon, dan anak Disyon ialah Hamran, Esyban, Yitran dan Keran. Anak-anak lelaki Ezer ialah Bilhan, Zaawan dan Yaakan. Anak-anak lelaki Disyan ialah Us dan Aran.

MILT (2008)

Dan anak-anak Seir ialah Lotan dan Shobal dan Zibeon dan Ana dan Dishon dan Ezer serta Dishan.

Shellabear 2011 (2011)

Anak-anak Seir: Lotan, Syobal, Zibeon, Ana, Disyon, Ezer, dan Disyan.

AVB (2015)

Anak-anak Seir: Lotan, Syobal, Zibeon, Ana, Disyon, Ezer, dan Disyan.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Taw 1:38

Anak-anak
<01121>
Seir
<08165>
ialah Lotan
<03877>
, Syobal
<07732>
, Zibeon
<06649>
, Ana
<06034>
, Disyon
<01787>
, Ezer
<0687>
dan Disyan
<01789>
.
TL ITL ©

SABDAweb 1Taw 1:38

Maka bani
<01121>
Seir
<08165>
itulah Lotan
<03877>
dan Syobal
<07732>
dan Zibeon
<06649>
dan Ana
<06034>
dan Disyon
<01787>
dan Ezar
<0687>
dan Disyan
<01789>
.
AYT ITL
Anak-anak
<01121>
Seir
<08165>
adalah Lotan
<03877>
, Syobal
<07732>
, Zibeon
<06649>
, Ana
<06034>
, Disyon
<01787>
, Ezer
<0687>
, dan Disyan
<01789>
.
HEBREW
Nsydw
<01789>
ruaw
<0687>
Nsydw
<01787>
hnew
<06034>
Nwebuw
<06649>
lbwsw
<07732>
Njwl
<03877>
ryev
<08165>
ynbw (1:38)
<01121>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Taw 1:38

Anak-anak Seir 1  ialah Lotan, Syobal, Zibeon, Ana, Disyon, Ezer 3  dan Disyan 2 .

[+] Bhs. InggrisTIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA