Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

2 Raja-raja 6:18

TB ©

Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada TUHAN: "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakan-Nyalah mata mereka, sesuai dengan doa Elisa.

AYT

Saat mereka turun mendatanginya, Elisa berdoa kepada TUHAN sambil berkata, “Hajarlah orang-orang ini dengan kebutaan.” Lalu, Dia menghajar dan membutakan mereka sesuai dengan doa Elisa.

TL ©

Maka sementara mereka itu datang mendapatkan dia, dipinta Elisa doa kepada Tuhan, sembahnya: Palulah kiranya akan mereka ini sekalian dengan kabur mata. Maka dipalunyalah akan mereka itu dengan kabur mata, seperti doa Elisa itu.

BIS ©

Ketika orang-orang Siria itu menyerang, Elisa berdoa, "TUHAN, butakanlah kiranya orang-orang ini!" TUHAN mengabulkan doa Elisa, dan mereka semuanya menjadi buta.

MILT

Maka ketika mereka turun mendatanginya, Elisa berdoa kepada TUHAN YAHWEH 03068 dan berkata, "Aku mohon kepada-Mu, pukullah bangsa ini dengan kebutaan." Maka Dia memukul mereka dengan kebutaan, sesuai dengan perkataan Elisa.

Shellabear 2011

Ketika orang-orang Aram itu turun ke arah Ilyasa, berdoalah Ilyasa kepada ALLAH, katanya, "Azablah kiranya bangsa itu dengan kebutaan." Maka Allah mengazab mereka dengan kebutaan, sesuai dengan permintaan Ilyasa.

AVB

Ketika orang Aram itu turun ke arah Elisa, berdoalah Elisa kepada TUHAN, katanya, “Azablah kiranya bangsa itu dengan kebutaan.” Maka Allah mengazab mereka dengan kebutaan, selaras dengan permintaan Elisa.


TB ITL ©

Ketika orang-orang Aram itu turun
<03381>
mendatangi
<0413>
dia, berdoalah
<06419>
Elisa
<0477>
kepada
<0413>
TUHAN
<03068>
: "Butakanlah
<05575>

<05221>
kiranya
<04994>
mata orang-orang
<01471>
ini
<02088>
." Maka dibutakan-Nyalah
<05575>

<05221>
mata mereka, sesuai dengan doa
<01697>
Elisa
<0477>
. [
<0559>
]
TL ITL ©

Maka sementara mereka itu datang
<03381>
mendapatkan
<0413>
dia, dipinta
<06419>
Elisa
<0477>
doa kepada
<0413>
Tuhan
<03068>
, sembahnya
<0559>
: Palulah
<05221>
kiranya
<04994>
akan mereka ini
<02088>
sekalian dengan kabur mata
<05575>
. Maka dipalunyalah
<05221>
akan mereka itu dengan kabur mata
<05575>
, seperti doa
<01697>
Elisa
<0477>
itu.
AYT ITL
Saat mereka turun mendatanginya
<03381>
, Elisa
<0477>
berdoa
<06419>
kepada
<0413>
TUHAN
<03068>
sambil berkata
<0559>
, “Hajarlah
<05221>
orang-orang
<01471>
ini
<02088>
dengan kebutaan
<05575>
.” Lalu, Dia menghajar
<05221>
dan membutakan
<05575>
mereka sesuai dengan doa
<01697>
Elisa
<0477>
. [
<0413>

<04994>

<0853>
]
HEBREW
esyla
<0477>
rbdk
<01697>
Myrwnob
<05575>
Mkyw
<05221>
Myrwnob
<05575>
hzh
<02088>
ywgh
<01471>
ta
<0853>
an
<04994>
Kh
<05221>
rmayw
<0559>
hwhy
<03068>
la
<0413>
esyla
<0477>
llptyw
<06419>
wyla
<0413>
wdryw (6:18)
<03381>

TB+TSK (1974) ©

Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada TUHAN: "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakan-Nyalah mata mereka, sesuai dengan doa Elisa.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=12&chapter=6&verse=18
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)