Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

2 Raja-raja 25:8

TB ©

Dalam bulan yang kelima pada tanggal tujuh bulan itu--itulah tahun kesembilan belas zaman raja Nebukadnezar, raja Babel--datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, pegawai raja Babel, ke Yerusalem.

AYT

Pada bulan kelima hari ketujuh bulan itu, pada tahun kesembilan belas pemerintahan Raja Nebukadnezar, raja Babel, Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, pegawai raja Babel, datang ke Yerusalem.

TL ©

Kemudian dari pada itu pada bulan yang kelima dan pada tujuh hari bulan itu, yaitu pada tahun yang kesembilan belas dari pada kerajaan Nebukadnezar, raja Babil, datanglah Nebuzaradan, penghulu biduanda dan hamba raja Babil ke Yeruzalem.

BIS ©

Pada tanggal tujuh bulan lima dalam tahun kesembilan belas pemerintah Nebukadnezar raja Babel, datanglah ke Yerusalem seorang yang bernama Nebuzaradan. Ia adalah penasihat dan panglima tentara Nebukadnezar.

MILT

Dalam bulan yang kelima pada tanggal tujuh bulan itu --itulah tahun kesembilan belas zaman Raja Nebukadnezar, raja Babilon-- Nebuzaradan kepala para pengawal, pegawai raja Babilon, datang ke Yerusalem.

Shellabear 2011

Dalam tahun kesembilan belas pemerintahan Nebukadnezar, raja Babel, tepatnya pada hari ketujuh di bulan kelima, datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, pegawai raja Babel, ke Yerusalem.

AVB

Pada hari ketujuh dalam bulan kelima tahun kesembilan belas zaman pemerintahan Nebukadnezar, raja Babel, datanglah Nebuzaradan, ketua pasukan pengawal, pegawai raja Babel ke Yerusalem.


TB ITL ©

Dalam bulan
<02320>
yang kelima
<02549>
pada tanggal tujuh
<07651>
bulan
<02320>
itu -- itulah
<01931>
tahun
<08141>
kesembilan
<08672>
belas
<06240>
zaman
<08141>
raja
<04428>
Nebukadnezar
<05019>
, raja
<04428>
Babel
<0894>
-- datanglah
<0935>
Nebuzaradan
<05018>
, kepala
<07227>
pasukan pengawal
<02876>
, pegawai
<05650>
raja
<04428>
Babel
<0894>
, ke Yerusalem
<03389>
.
TL ITL ©

Kemudian dari pada itu pada bulan
<02320>
yang kelima
<02549>
dan pada tujuh
<07651>
hari bulan
<02320>
itu, yaitu
<01931>
pada tahun
<08141>
yang kesembilan
<08672>
belas
<06240>
dari pada kerajaan
<04428>
Nebukadnezar
<05019>
, raja
<04428>
Babil
<0894>
, datanglah
<0935>
Nebuzaradan
<05018>
, penghulu biduanda
<02876>
dan hamba
<05650>
raja
<04428>
Babil
<0894>
ke Yeruzalem
<03389>
.
HEBREW
Mlswry
<03389>
lbb
<0894>
Klm
<04428>
dbe
<05650>
Myxbj
<02876>
br
<07227>
Ndarzwbn
<05018>
ab
<0935>
lbb
<0894>
Klm
<04428>
ruandkbn
<05019>
Klml
<04428>
hns
<08141>
hrve
<06240>
est
<08672>
tns
<08141>
ayh
<01931>
sdxl
<02320>
hebsb
<07651>
ysymxh
<02549>
sdxbw (25:8)
<02320>

TB+TSK (1974) ©

Dalam bulan yang kelima pada tanggal tujuh bulan itu--itulah tahun kesembilan belas zaman raja Nebukadnezar, raja Babel--datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, pegawai raja Babel, ke Yerusalem.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=12&chapter=25&verse=8
Copyright © 2005-2019 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)