Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

2 Raja-raja 25:5

TB ©

Tetapi tentara Kasdim mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Yerikho; segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia.

AYT

Kemudian, tentara Kasdim mengejar raja dan menyusulnya di dataran Yerikho. Semua tentaranya sudah tercerai berai meninggalkannya.

TL ©

Tetapi diusir oleh balatentara orang Kasdim akan baginda, didapatinya akan baginda di padang-padang Yerikho, maka tercerai-berailah segala rakyat yang sertanya.

BIS ©

Tetapi tentara Babel mengejar Raja Zedekia, dan menangkapnya di dataran Yerikho. Semua anak buahnya lari meninggalkan dia.

MILT

Tetapi pasukan Kasdim mengejar di belakang raja, lalu menangkapnya di dataran Yerikho; dan semua pasukannya telah tercerai-berai dari padanya.

Shellabear 2011

Akan tetapi, pasukan orang Kasdim mengejar Raja Zedekia dan berhasil menyusul dia di Dataran Yerikho, sehingga tercerai-berailah seluruh pasukannya meninggalkan dia.

AVB

Akan tetapi, pasukan orang Kasdim mengejar Raja Zedekia dan berhasil menyusulnya di dataran Yerikho, sehingga tercerailah seluruh pasukannya daripada dia.


TB ITL ©

Tetapi tentara
<02428>
Kasdim
<03778>
mengejar
<07291>
raja
<04428>
dari belakang
<0310>
dan mencapai
<05381>
dia di dataran
<06160>
Yerikho
<03405>
; segala
<03605>
tentaranya
<02428>
telah berserak-serak
<06327>
meninggalkan
<05921>
dia.
TL ITL ©

Tetapi diusir
<07291>
oleh balatentara
<02428>
orang Kasdim
<03778>
akan baginda
<04428>
, didapatinya
<05381>
akan baginda di padang-padang
<06160>
Yerikho
<03405>
, maka tercerai-berailah
<06327>
segala
<03605>
rakyat
<02428>
yang sertanya.
AYT ITL
Kemudian, tentara
<02428>
Kasdim
<03778>
mengejar
<07291>

<0310>
raja
<04428>
dan menyusulnya
<05381>
di dataran
<06160>
Yerikho
<03405>
. Semua
<03605>
tentaranya
<02428>
sudah tercerai berai
<06327>
meninggalkannya
<05921>
. [
<0853>
]
AVB ITL
Akan tetapi, pasukan
<02428>
orang Kasdim
<03778>
mengejar
<07291>

<0310>
Raja
<04428>
Zedekia dan berhasil menyusulnya
<05381>
di dataran
<06160>
Yerikho
<03405>
, sehingga tercerailah
<06327>
seluruh
<03605>
pasukannya
<02428>
daripada
<05921>
dia. [
<0853>
]
HEBREW
wylem
<05921>
wupn
<06327>
wlyx
<02428>
lkw
<03605>
wxry
<03405>
twbreb
<06160>
wta
<0853>
wgvyw
<05381>
Klmh
<04428>
rxa
<0310>
Mydvk
<03778>
lyx
<02428>
wpdryw (25:5)
<07291>

TB+TSK (1974) ©

Tetapi tentara Kasdim mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Yerikho; segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=12&chapter=25&verse=5
Copyright © 2005-2022 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)