Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

2 Raja-raja 23:36

TB ©

Yoyakim berumur dua puluh lima tahun pada waktu ia menjadi raja dan sebelas tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zebuda binti Pedaya, dari Ruma.

AYT

Yoyakim berumur 25 tahun saat menjadi raja dan memerintah selama sebelas tahun di Yerusalem. Nama ibunya adalah Zebuda, anak Pedaya dari Ruma.

TL ©

Adapun umur Yoyakim pada masa ia naik raja itu dua puluh lima tahun, maka kerajaanlah ia di Yeruzalem sebelas tahun lamanya, dan nama bunda baginda itu Zebuda, anak Pedaya dari Ruma.

BIS ©

Yoyakim berumur 25 tahun ketika ia menjadi raja Yehuda, dan ia memerintah di Yerusalem 11 tahun lamanya. Ibunya bernama Zebuda, anak Pedaya dari kota Ruma.

MILT

Yoyakim berumur dua puluh lima tahun pada waktu ia memerintah, dan dia memerintah di Yerusalem selama sebelas tahun. Nama ibunya ialah Zebuda, anak Pedaya, dari Ruma.

Shellabear 2011

Yoyakim berumur dua puluh lima tahun pada waktu ia naik takhta, dan ia bertakhta di Yerusalem sebelas tahun lamanya. Nama ibunya ialah Zebuda binti Pedaya, dari Ruma.

AVB

Yoyakim berumur dua puluh lima tahun pada waktu dia menaiki takhta, dan dia bertakhta di Yerusalem selama sebelas tahun. Nama ibunya ialah Zebuda anak Pedaya, dari Ruma.


TB ITL ©

Yoyakim
<03079>
berumur
<01121>
dua puluh
<06242>
lima
<02568>
tahun
<08141>
pada waktu ia menjadi raja
<04427>
dan sebelas
<06240>

<0259>
tahun
<08141>
lamanya ia memerintah
<04427>
di Yerusalem
<03389>
. Nama
<08034>
ibunya
<0517>
ialah Zebuda
<02080>
binti
<01323>
Pedaya
<06305>
, dari
<04480>
Ruma
<07316>
.
TL ITL ©

Adapun umur
<01121>
Yoyakim
<03079>
pada masa ia naik raja
<04427>
itu dua puluh
<06242>
lima
<02568>
tahun
<08141>
, maka kerajaanlah
<04427>
ia di Yeruzalem
<03389>
sebelas
<06240>
tahun
<08141>
lamanya, dan nama
<08034>
bunda
<0517>
baginda itu Zebuda
<02080>
, anak
<01323>
Pedaya
<06305>
dari
<04480>
Ruma
<07316>
.
AYT ITL
Yoyakim
<03079>
berumur
<01121>
25
<06242>

<02568>
tahun
<08141>
saat menjadi raja
<04427>
dan memerintah
<04427>
selama sebelas
<06240>
tahun
<08141>
di Yerusalem
<03389>
. Nama
<08034>
ibunya
<0517>
adalah Zebuda
<02080>
, anak
<01323>
Pedaya
<06305>
dari
<04480>
Ruma
<07316>
. [
<0259>
]
HEBREW
hmwr
<07316>
Nm
<04480>
hydp
<06305>
tb
<01323>
*hdwbz {hdybz}
<02080>
wma
<0517>
Msw
<08034>
Mlswryb
<03389>
Klm
<04427>
hns
<08141>
hrve
<06240>
txaw
<0259>
wklmb
<04427>
Myqywhy
<03079>
hns
<08141>
smxw
<02568>
Myrve
<06242>
Nb (23:36)
<01121>

TB+TSK (1974) ©

Yoyakim berumur dua puluh lima tahun pada waktu ia menjadi raja dan sebelas tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zebuda binti Pedaya, dari Ruma.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=12&chapter=23&verse=36
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)