Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

2 Raja-raja 21:19

TB ©

Amon berumur dua puluh dua tahun pada waktu ia menjadi raja dan dua tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mesulemet binti Harus, dari Yotba.

AYT

Amon berumur 22 tahun ketika dia menjadi raja dan selama dua tahun dia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Mesulemet, anak perempuan Harus, dari Yotba.

TL ©

Adapun umur Amon pada masa ia naik raja itu dua likur tahun dan kerajaanlah baginda di Yeruzalem dua tahun lamanya, maka nama bunda baginda itu Mesulaimit, anak Haroz, dari Yotba.

BIS ©

Amon berumur 22 tahun ketika ia menjadi raja Yehuda dan ia memerintah di Yerusalem dua tahun lamanya. Ibunya bernama Mesulemet anak Harus, orang Yotba.

MILT

Amon berumur dua puluh dua tahun pada waktu ia mulai memerintah dan dia memerintah selama dua tahun di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mesulemet, anak perempuan Harus, dari Yotba.

Shellabear 2011

Amon berumur dua puluh dua tahun pada waktu ia naik takhta, dan ia bertakhta di Yerusalem dua tahun lamanya. Nama ibunya ialah Mesulemet binti Harus, dari Yotba.

AVB

Amon berumur dua puluh dua tahun pada waktu dia menaiki takhta, dan dia bertakhta di Yerusalem selama dua tahun. Nama ibunya ialah Mesulemet anak Harus, dari Yotba.


TB ITL ©

Amon
<0526>
berumur
<01121>
dua puluh
<06242>
dua
<08147>
tahun
<08141>
pada waktu ia menjadi raja
<04427>
dan dua
<08147>
tahun
<08141>
lamanya ia memerintah
<04427>
di Yerusalem
<03389>
. Nama
<08034>
ibunya
<0517>
ialah Mesulemet
<04922>
binti
<01323>
Harus
<02743>
, dari
<04480>
Yotba
<03192>
.
TL ITL ©

Adapun umur
<01121>
Amon
<0526>
pada masa ia naik raja
<04427>
itu dua
<08147>
likur
<06242>
tahun
<08141>
dan kerajaanlah
<04427>
baginda di Yeruzalem
<03389>
dua
<08147>
tahun
<08141>
lamanya, maka nama
<08034>
bunda
<0517>
baginda itu Mesulaimit
<04922>
, anak
<01323>
Haroz
<02743>
, dari
<04480>
Yotba
<03192>
.
AYT ITL
Amon
<0526>
berumur
<01121>
22
<06242>

<08147>
tahun
<08141>
ketika dia menjadi raja
<04427>
dan selama dua
<08147>
tahun
<08141>
dia memerintah
<04427>
di Yerusalem
<03389>
. Nama
<08034>
ibunya
<0517>
adalah Mesulemet
<04922>
, anak perempuan
<01323>
Harus
<02743>
, dari
<04480>
Yotba
<03192>
.
HEBREW
hbjy
<03192>
Nm
<04480>
Uwrx
<02743>
tb
<01323>
tmlsm
<04922>
wma
<0517>
Msw
<08034>
Mlswryb
<03389>
Klm
<04427>
Myns
<08141>
Mytsw
<08147>
wklmb
<04427>
Nwma
<0526>
hns
<08141>
Mytsw
<08147>
Myrve
<06242>
Nb (21:19)
<01121>

TB+TSK (1974) ©

Amon berumur dua puluh dua tahun pada waktu ia menjadi raja dan dua tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mesulemet binti Harus, dari Yotba.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=12&chapter=21&verse=19
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)